Po prázdninách do školky – pokračování 13. – 17. 9. 2021

Školní rok je stále na začátku a tak jsme ještě celý týden vítali nové kamarády a ukazovali jim naši školku. Společně jsme si ukazovali pravidla třídy, hračky ve školce i na zahradě a učili se se o hračky podělit.

V pondělí jsme se starali o naši želvičku Umičku. Některé děti pomáhaly čistit terárko, jiné uklízely a připravovaly kamínek, na kterém se naše želvička ráda vyhřívá. Bylo potřeba také vyčistit domeček a okoupat naši želvičku. S velkým zájmem jsme potom terárium vysypali pilinami, aby se želvička měla kde schovávat.

V úterý jsme se vypravili do lesa. Rozdělili jsme se na 3 družstva: první družstvo Jacka Speroua, druhé družstvo Markétky, třetí družstvo Rakeťáci. Každé družstvo dostalo pytlíček, do kterého mělo za úkol nasbírat určitý druh přírodnin: klacíky, kameny, lístky. Z nasbíraných přírodnin jsme pak stavěli pyramidu z klacíků, komíny z kamenů a lístečky jsme za pomocí temper otiskovali. S kytarou jsme si zazpívali písničku o berušce.

V týdnu jsme také hráli Kimovy hry. Ty si můžete zahrát také doma s plyšáky. Do řady jsme postavili 5 našich kamarádů ze třídy. Společně jme si určili kdo je v řadě první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, poslední, uprostřed. Poté si děti zakryly oči a paní učitelka udělala v řadě jednu změnu. Úkolem dětí bylo po otevření očí změnu zjistit.

S předškoláky a dětmi s odkladem jsme si hráli na stavitele. Z molitanů jsme stavěli pro kamarády různé stavby a druhý kamarád měl za úkol postavit stavbu stejně. Na stavbu jsme používali molitany ve tvaru geometrických obrazců a společně jsme se je učili pojmenovávat a charakterizovat. Stejné zadání potom bylo na pracovním listu, který si už každý plnil sám.

Ve čtvrtek jsme si celé dopoledne hráli na zahradě. Cvičili jsme, zpívali s kytarou a zkusili si zahrát hru na domečky. Mladším dětem dělalo problém pochopit pravidla a během hry je dodržovat. Proto se na jednoduché hry s pravidly zaměříme i v příštích dnech. A protože máme všichni rádi přírodu, nasadili jsme si do třídy do květináčků kytičky, o které se budeme učit starat. Zeptejte se dětí, jakou květinu si zasadili a nechte je pochlubit se. Máme je vystavené ve třídě a u každé kytičky mají děti svou značku.

Pátek byl pro nás relaxační. S písničkou “Jak se budí sluníčko” jsme se zaměřili na prvky dětské jógy. S hudbou jsme se masírovali drátěnkami a opakovali si tak části našeho těla. Nakonec jsme se zaměřili na uvolňovací cviky ruky a zápěstí a trénovali jsme grafomotoriku – šneka. Nejprve jsme kreslili na velký papír v předklonu na zemi, poté v dřevěných dráhách u stolu a nakonec si předškoláci vypracovali pracovní list se stejným zadáním.

Pracovní list na Stejné tvary.

Grafomotorický list – šnek.

Fotky z celého týdne.