Perníková chaloupka 15.-19.11.2021

Pohádky jsou pro dětskou duši nezastupitelné a blahodárné, provází nás celý život. Období
předškolního věku se proto nazývá „ věkem pohádek “. Děti si v nich vyřeší vše, co odpovídá
jejich uvažování. Mají jasný řád, hrdinové mají přehledné vlastnosti a zlo je potrestáno. Kdo
by je nemiloval. Rozvíjí všechny stránky dětské osobnosti od představivosti, morálních
hodnot, fantazie, slovní zásoby, přináší útěchu, umožňují se i trochu bát…
Na dva týdny jsme si zvolili pohádku Perníková chaloupka, se kterou pracuje ve všech jejich
rovinách. (přátelství, sourozenci, rodina, vzájemná pomoc, hluboký les se zvuky přírody,
orientace v lese a prostoru, hraní rolí, předmatematické operace, řečové dovednosti, hrubá a
jemná motorika, zpěv písně, schopnost překonat překážky a další). Děti se učily pohádku
převyprávět podle dějové posloupnosti formou štafety podle obrázků, určovaly vlastnosti
hlavních hrdinů a vytvářely souvětí. Hraní pohádky si velmi užívaly, vytvářeli temný les
pomocí hudebních nástrojů a jednotlivé postavy. Nezapomněli jsme na humorné situace
pomocí didaktických a pohybových her. Seznámily se i s formou veršovanou od Františka
Hrubína pomocí obrázkového čtení. Předškolní děti jí kreslily tuží a barvami, plnily pracovní
listy. Mladší děti malovaly perníčky.
Děti zvládly návštěvu podzimního lesa se stavěním domečků. Pohybové dovednosti
upevňovaly i v Sokolovně. Oslava narozenin byla sladkou tečkou celého týdne.

Všechny zdraví paní učitelka Magda a Lenka.