Pálení čarodějnic 24.-28.4.2023

Poslední dubnový týden patřil tradici – Pálení čarodějnic.  Děti vyjadřovaly své představy jak čarodějnice – čarodějové vypadají, co a jaké zvířata k nim patří, co čarodějnice umí. Vysvětlili jsme si, co tato tradice znamená a jaké zvyky lidé dříve dodržovali. Společně jsme vymýšlely jména pro čarodějnic a jaká dobrá x zlá kouzla by mohly čarodějnice vyčarovat.  Pomocí kouzelných zaříkávadel (např. Čáry máry, fuk, Apacuka, funde muka) procvičovaly děti ohebnost prstů a dlaní. Hned v pondělí dětem čarodějnice Haňulína vyčarovala překvapení, pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Loutkovou pohádku dětem přijel zahrát pan Taraba. Další den si děti procvičily svou paměť, vzpomínaly a vyprávěly o čem pohádka byla a jaké postavy v ní vystupovaly. V dechovém cvičení jsme se nafukovaly do délky jako Dlouhý, do šířky jako Široký. A Bystrozraký? Děti vymýšlely, co všechno mohl vidět.

Děti poslouchaly čtený příběh O neposlušném koštěti a odpovídaly na otázky (porozumění textu). Hráli jsme pohybovou hru Na hada, Had leze z díry. Hady děti modelovaly z plastelíny, na barevné obrázky hadů přiřazovaly stejně barevné kostky. Názvy barev si děti procvičily také při barevném kouzlení – přiřazování obrysu obrázků na barevné kotlíky, Vyhledáváním stejných tvarů a stínů děti trénovaly zrakové vnímání, v labyrintu hledaly cestu čarodějnice ke kocourovi.  Grafomotorické dovednosti si zdokonalovaly obtahování čar – let čarodějnice na koštěti. Z papíru děti vyrobily čarodějnický klobouk (natírání temperovou barvou, vystřihování po čáře, nalepování odstřižků látek a papíru). Celým týdnem nás provázely písničky o čarodějnicích, na které jsme tancovali a skotačili Saxana a Pět ježibab k poslechu zde.

Pomocí obrázků se děti seznamovaly se surovinami a věcmi, které čarodějnice potřebují na vaření kouzelných lektvarů (houby, pařáty, drápy, rohy, byliny, květiny, hadi, oči…) a třídily je na skupiny. Kouzelný lektvar jsme si zkusily uvařit. Suchými temperovými barvami děti kreslily čarodějnice. Ze slaného těsta modelovaly ozdoby (zuby, kosti, korále), které po uschnutí navlékaly na provázek. Touto ozdobou si pak ozdobily své  kostýmy, ve kterých přišly v pátek do školky i odpoledne s rodiči na odpolední SLET ČARODĚJNIC.

Stihli jsme také návštěvu kina, kde nás čekalo pásmo krátkých pohádek z Večerníčků. Pro některé děti to byla úplně první návštěva kina, kterou jsme všichni zvládli skvěle. Na zahradě děti tvořily z písku, hrály si s přírodninami, jezdily na odrážedlech, kreslily křídami a pozorovaly rostoucí bylinkovou zahrádku a vyvýšené záhony, ve kterých jsem zasadily salát, ředkvičky, řepu, mrkev, aj, rostliny.