Oznámení zákonným zástupcům – STÁVKA

Stávka MŠ Slovenská 3660 Zlín, příspěvková organizace, dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den bude naše mateřská škola i školní jídelna uzavřená a oběd vám bude automaticky odhlášen.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Mateřská škola pokládá základ tomuto celoživotnímu vzdělávání.  V posledních letech se naše mateřská škola snaží stále rozvíjet a zkvalitňovat úroveň výchovy a  vzdělávání dětí, přičemž hlavní prioritou je pro nás stále úzká spolupráce školy a rodiny. Pro zkvalitnění výchovně – vzdělávacího procesu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme získávat kvalifikované asistenty pedagoga, kteří jsou díky svému individuálnímu přístupu ke všem dětem nedocenitelným přínosem a nepostradatelnou součástí výchovně – vzdělávacího procesu. Díky tomuto posílení pedagogického sboru můžeme dětem nabídnout pestrou vzdělávací nabídku, organizovat časté pobyty mimo areál mateřské školy, pořádat akce i pro rodiny dětí.

Naše mateřská škola je jednou ze dvou mateřských škol ve Zlíně, které vaří pro děti s dietním omezením (bezmléčná dieta, celiakie, citlivost na histamin a jiné). Naše paní školnice udržuje celý prostor i zahradu mateřské školy, zajišťuje úklid a údržbu všech prostor, vybavení školy, péči o zeleň a herní prvky na zahradě. Tuto náročnou práci však nemůže vykonávat dlouhodobě jeden zaměstnanec, proto se každoročně snažíme o zajištění dalšího pracovníka ve spolupráci s úřadem práce.

Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní a mladé kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a také čisté a estetické prostředí pro vaše děti. Přidáním se ke stávce vyhlášené odborovou organizací Vám nechceme způsobit komplikace ve Vašem pracovním a osobním životě, ale bohužel za momentální situace nevidíme jiné konstruktivní řešení.

Hlavní cíle stávky:

  • zabránit poklesu platu nepedagogických pracovníku a ostatních pedagogů v roce 2024
  • zabránit škrtům v rozpočtu školství na rok 2024
  • zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy

Byla bych velmi ráda za Vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky, kteří mají odvahu říct stávkou svůj názor a bojovat nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží. Důležité však také je, že nezůstali neteční k plíživé destrukci našeho školství. Mou podporu mají.

Dopis školských odborů rodičům najdete ZDE. 

Velmi děkujeme za pochopení.

Za kolektiv mateřské školy

Bc. Hana Pröschlová

ředitelka mateřské školy