ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče,

pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky Vašeho dítěte, kontaktujte Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlín a domluvte si termín odborného vyšetření. Žádost k posouzení odkladu, Vám vyplní paní učitelky a předají Vám ji před termínem domluvené konzultace s poradnou.

KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Zlín
A. Bati 5520 (SVIT, budova č. 22)
760 01 Zlín
Telefon: 575 570 491
Mobil: 734 780 348

Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám (2 -3 měsíce) doporučujeme objednat se co nejdříve.
Zápis do ZŠ proběhne v dubnu 2022.