O třídě Sluníček

Vítáme Vás na stránce naší třídy 🌞.

Školní rok 2021/2022 učitelky:

Bc. Hana Pröschlová                    Bohumila Ptáčková                             Bc. Erika Strkačová

skolka@msslovenska.com          ptackova@msslovenska.com           strkacova@msslovenska.com

školní asistent::

Bc. Erika Strkačová

strkacova@msslovenska.com

 

Informace o třídě

Třída “Sluníčka”  je věkově smíšená, v letošním školním roce ji navštěvuje 22 dětí ve věku 3 – 7 let z toho 8 dětí je předškolních. Zaměřujeme se především na rozvíjení samostatnosti, sebeobsluhy, komunikativních a sociálních dovedností, podporujeme u dětí pohyb a spolupráci. Dbáme na pravidelný pobyt venku, dle možností přenášíme vzdělávací aktivity do blízkého lesa a zahradu školy – učíme se venku. U předškolních dětí se zaměřujeme na rozvíjení všech kompetencí, které jsou potřebné pro úspěšný vstup do základní školy. Vzdělávací aktivity realizujeme především skupinovou a individuální formou.

Naše třídní zvířátka jsou rybičky v akváriu.

Do naší třídy patří človíčci Fanda a Tázinka.

“Ahoj, holka se žlutou kytičkou na kloboučku jsem já, Tázinka, a ten chlapeček, co má úsměv od ucha k uchu, tak to je můj bráška Fanda. Jsme človíčci ze třídy Sluníček a každý pátek se těšíme, jak se proběhneme trochu po světě a navštívíme naše kamarády ze školky u nich doma”. 

Společně s tatínkem a maminkou si můžete vaše společné zážitky napsat, namalovat nebo nafotit do deníčku. Každé pondělí si s paní učitelkou a dětmi povídáme o tom, co všechno jste o víkendu zažili, kde jste byli a co nového jste se naučili a objevili. 

Důležité informace na začátek školního roku 2021/2022

 • Vstup do školy pomoci čipů bude rodičům umožněn v čase:
 •   6:15 –  8:15 hodin
 • 12:10 – 12:30 hodin
 • 14:30 – 16:30 hodin
 • Přivádějte děti do 8:00 hodin!
 • Pokud přivádíte nebo vyzvedáváte dítě v jinou než uvedenou dobu, zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem)
 • Při mimořádném pozdějším příchodu, odchodu (lékař apod.). vždy dopředu informujte učitelku! Zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem). 

PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL.

PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI DĚTI PO PŘEVLEČENÍ UMYJÍ RUCE. POTÉ DÍTĚ PŘEDÁTE  UČITELCE DO TŘÍDY. 

Co připravit do třídy?

 • papučky (s pevnou patou), vhodnou obuv na zahradu a lesa, náhradní oblečení, pyžamo, pláštěnka, gumáky
 • čisté pyžamko předávejte paní učitelce (1x za 2 týdny) ve třídě při příchodu do MŠ
 • vlastní láhev na pití k zajištění pitného režimu – děti si každý den nosí vlastní podepsanou láhev, o její hygienu dbá rodič, k dispozici je voda nebo čaj
 • holčičky – do skříňky hřebínek s gumičkou
 • 1 x rouška v uzavíratelném sáčku (uložit do skříňky, pro případ náhlého onemocnění)
 • pogumované napínací prostěradlo na matraci (děti 3 leté a které mívají nehody)

Všechny věci si prosíme podepsané – mohlo by dojít k záměně! Nedávejte prosím dětem do skříňky žádné sladkosti, ani žvýkačky!

Co připravit do lesa? 

 • pohodlné oblečení a bezpečnou (pevnou) obuv
 • batůžek (doporučujeme pevnější, co dětem drží na ramenou a má zpevněné záda)
 • podložku na sezení (může být kousek karimatky)
 • vlastní lahev s pitím (dobře uzavíratelná)
 • malá plastová krabička na ovocnou svačinku (před odchodem ze školky děti dostanou ovoce)
 • balíček papírových kapesníků
 • dětskou lupu a malý metr na měření (dřevěný nebo svinovací)

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omlouvejte předem osobně nebo telefonicky do 7.45 hodin na č.  577 438 872 nebo přes aplikaci Edupage.

POZOR! Dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), je povinností zákonným zástupců včas nahlásit a omlouvat písemně každou nepřítomnost PŘEDŠKOLÁKA v mateřské škole! Tiskopis omluvenky je pro vás k dispozici u třídních učitelek, v šatně dětí, ke stažení zde.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

V rámci projektu Sokola budou děti od října 1x za 14 dní (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu, kde si budou zdokonalovat své pohybové a motorické schopnosti a dovednosti.

Logopedická prevence a podpora

Hlavním cílem logopedické prevence je předcházet řečovým vadám u dětí předškolního věku prostřednictvím logopedických her a cvičení. S dětmi  budeme pracovat jak skupinově, tak individuálně v úzké spolupráci s rodinou.

Během září bude v mateřské škole probíhat logopedická depistáž. V případě potřeby bude dětem nabídnuta logopedická prevence v rámci mateřské školy případně doporučena návštěva klinického logopeda.

Předplavecká výuka – pouze předškolní děti 

Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Blok plavání bude tvořit 8 lekcí (na podzim a na jaře), ve kterých se děti budou učit základům plavání a  zdokonalovat  své plavecké dovednosti. Děti budou dle úrovně svých dovedností rozděleny do několika menších skupinek.

Na plavání odchází děti společně s pedagogickým doprovodem ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází společně s pedagogickým doprovodem zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 hodin).

Placení plavání  BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Cena za podzimní plavání je 720,- kč (8 lekcí)

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte KS: 4444 

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 30. 9. 2021

 

Třídní fond

Peníze do třídního fondu budou vybírány BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Částka třídního fondu třídy Sluníček je pro tento školní rok 1000,- Kč.

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte KS: 2222

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 25. 9. 2021