O třídě Sluníčka

Vítáme Vás na stránce naší třídy 🌞.

O děti pečují předškolní pedagogové:

Bc. Hana Pröschlová                           Bohumila Ptáčková
skolka@msslovenska.com                 ptackova@msslovenska.com

Bc. Erika Strkačová
strkacova@msslovenska.com

 

asistent pedagoga:

Bc. Jarmila Zavadilová
zavadilova@msslovenska.com

 

Charakteristika třídy

Třída “Sluníčka”  je věkově smíšená, v letošním školním roce ji navštěvuje 22 dětí ve věku 3 – 6 let,  10 dětí je předškolních. Zaměřujeme se především na rozvíjení samostatnosti, sebeobsluhy, komunikativních a sociálních dovedností, podporujeme u dětí pohyb a spolupráci. Dbáme na pravidelný pobyt venku, dle možností přenášíme vzdělávací aktivity na zahradu školy a chodíme do blízkého lesa. V rámci projektu ” Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky” budou od října 2019 Sluníčka 1x za 14 dní, vždy v pátek (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu. U předškolních dětí se zaměřujeme na rozvíjení všech kompetencí, které jsou potřebné pro úspěšný vstup do základní školy. Vzdělávací aktivity realizujeme především skupinovou a individuální formou.

Našim třídní zvířátka jsou rybičky v akváriu.

 

Třídní maskoti – skřítkové Fanda a Tázinka

Ahoj, tak tohle jsme my!

Ta holka se žlutou kytičkou na kloboučku jsem já, Tázinka, a ten chlapeček, co má úsměv od ucha k uchu, tak to je můj lesní bráška Fanda. Jsme dva malí skřítkové ze třídy Sluníček a každý víkend se těšíme, jak si uděláme výlet po světě a navštívíme naše děti ze školky u nich doma. 
Společně s tatínkem a maminkou můžete společné zážitky napsat, namalovat nebo také nafotit do našeho deníčku. Každé pondělí si pak ve školce společně s dětmi čteme, jak jsme se měli a co hezkého jsme u Vás doma zažili. 

 

Logopedická prevence a podpora

Hlavním cílem logopedické prevence je náprava řečových vad u dětí předškolního věku prostřednictvím logopedických cvičení, které budou souběžně rozvíjet jednotlivé roviny jazyka – nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, gramatické správnosti a užití komunikace v praxi. S dětmi  budeme pracovat jak skupinově, tak individuálně v úzké spolupráci s rodinou.

Během září bude v mateřské škole probíhat logopedická depistáž. V případě potřeby bude dětem nabídnuta logopedická prevence v rámci mateřské školy, nebo doporučena návštěva klinického logopeda.

 

Nadstandartní aktivity

Předplavecká výuka – pouze předškolní děti – POZOR !! Z důvodu současné epidemiologické situace je podzimní plavání dětí ZRUŠENO !!!

Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Blok plavání bude tvořit 8 lekcí, ve kterých se děti budou učit základům plavání, či se zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Děti budou dle úrovně svých dovedností rozděleny do několika menších skupinek.

Na plavání odchází děti společně s pedagogickým doprovodem ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází společně s pedagogickým doprovodem zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 hodin).

Placení plavání  BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Cena za podzimní plavání je 560,- kč (8 lekcí).

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 4444 

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

 

V rámci nadstandarních aktivit bude možné během měsíce září děti přihlásit do angličtiny či výuky základům hry na flétnu. Zda-li se tyto aktivity uskuteční bude záviset na počtu přihlášených dětí a možnostech externích lektorů.

 

Třídní fond

Peníze do třídního fondu budou vybírány BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Částka třídního fondu třídy Sluníček je pro tento školní rok 1200,- Kč.

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 2222

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 25. 9. 2020 !

 

Důležité informace na začátek školního roku 2020/2021

 • Vstup do školy pomoci čipů bude rodičům umožněn v čase:
 •   6:15 –  8:15 hodin
 • 12:00 – 12:00 hodin
 • 14:20 – 16:30 hodin
 • Přivádějte děti do 8:00 hodin!
 • Pokud přivádíte nebo vyzvedáváte dítě v jinou než uvedenou dobu, zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem)
 • Při mimořádném pozdějším příchodu, (lékař apod). vždy dopředu informujte učitelku!

PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROSÍME O DEZINFEKCI RUKOU. DEZINFEKCI NAJDETE ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI.

PO PŘEVLEČENÍ DĚTÍ, PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY, SI DĚTI UMYJÍ RUCE. POTÉ SI JE PANÍ UČITELKA PŘEVEZME OD VÁS DO TŘÍDY.

 

Co si připravit s sebou?

 • papučky (s pevnou patou), obuv na zahradu, náhradní oblečení, pyžamo, pláštěnka, gumáky
 • čisté pyžamko předávejte paní učitelce při příchodu do třídy (1x za 2 týdny)
 • láhev na pití – vzhledem k nynějším hygienickým opatřením musí mít děti vlastní láhev pro zajištění pitného režimu během dne, DOPORUČUJEME VODU! Láhev si děti  berou s sebou do třídy.
 • holčičky – do skříňky hřebínek s gumičkou
 • 1 x rouška v uzavíratelném sáčku (uložit do skříňky, pro případ náhlého onemocnění)
 • pogumované napínací prostěradlo na matraci (3 leté děti a děti, které mívají nehody)

Všechny věci si prosíme podepsané – mohlo by dojít k záměně! Nedávejte prosím dětem do skříňky žádné sladkosti, ani žvýkačky!

 

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omlouvejte předem osobně nebo telefonicky do 7.45 hodin na č.  577 438 872 nebo přes aplikaci Edupage.

POZOR! Dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), je povinností zákonným zástupců včas nahlásit a omlouvat písemně každou nepřítomnost PŘEDŠKOLÁKA v mateřské škole! Tiskopis omluvenky je pro vás k dispozici u třídních učitelek, v šatně dětí, ke stažení zde.