Třída Berušek

Vítáme Vás na stránce naší třídy 🐞.

Školní rok 2021/2022 učitelky:                                                                         

Mgr. Barbora Janoštíková                                   Mgr. Lenka Švadleňáková

janostikova@msslovenska.com                         svadlenakova@msslovenska.com

školní asistent:

Bc. Erika Strkačová

strkacova@msslovenska.com

 

Informace o třídě

Třída berušek je tvořena 23 dětmi ve věku od 3 do 7 let. Našim cílem je, aby se děti v prostředí naší školky cítily dobře a byly spokojené. Rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě pravidelným pobytem venku, na zahradě školy a v lese, kde při vzdělávání využíváme prvky lesní třídy.

Do naší třídy patří človíčci Fanda a Tázinka.

” Ahoj, holka v růžových šatech jsem já, Tázinka, a chlapeček, co má úsměv od ucha k uchu, je můj bráška Fanda. Jsme človíčci ze třídy Berušek a každý pátek se těšíme, že se proběhneme trochu po světě a navštívíme naše kamarády u nich doma.”

Společně s tatínkem a maminkou si můžete vaše společné zážitky zapsat, nakreslit či nafotit do deníčku. Každé pondělí si s paní učitelkou a dětmi povídáme o tom, co všechno jste o víkendu zažili, kde jste byli a co nového jste se naučili.

Zvířecí mazlíček ve třídě berušek je želvička Uma, o kterou se všichni staráme a hrajeme si s ní.

 

Důležité informace na začátek školního roku 2021/2022

 • Vstup do školy pomoci čipů bude rodičům umožněn v čase:
 •   6:15 –  8:15 hodin
 • 12:10 – 12:30 hodin
 • 14:30 – 16:30 hodin
 • Přivádějte děti do 8:00 hodin.
 • Při mimořádném pozdějším příchodu, odchodu (lékař), vždy dopředu informujte učitelku. Zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem).

PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL… 

PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI DĚTI PO PŘEVLEČENÍ UMYJÍ RUCE. POTÉ DÍTĚ PŘEDÁTE UČITELCE.

Co připravit do třídy?

 • papučky (s pevnou patou), vhodnou obuv na zahradu a do lesa, náhradní oblečení, pyžamo, pláštěnku, gumáky (papuče a boty si ukládejte dole do botníku u hlavních dveří)
 • čisté pyžamko předávejte paní učitelce (1x za 2 týdny) ve třídě při příchodu do MŠ
 • vlastní láhev na pití k zajištění pitného režimu – děti si každý den nosí vlastní prázdnou podepsanou láhev, o její hygienu dbá rodič, k dispozici je voda nebo čaj
 • holčičky – do skříňky hřebínek s gumičkou
 • pogumované napínací prostěradlo na matraci (děti které mívají nehody)

Všechny věci dětí je nutné podepsat – mohlo by dojít k záměně!

Nedávejte prosím dětem do skříňky žádné sladkosti, ani žvýkačky!

Co připravit do lesa?

 • pohodlné oblečení a bezpečnou (pevnou) obuv
 • batůžek (doporučujeme pevnější, co dětem drží na ramenou a má zpevněné záda)
 • podložku na sezení (může být i kousek karimatky)
 • láhev s pitím (láhev by měla být dobře uzavíratelná)
 • plastovou krabičku na svačinku (před odchodem ze školky děti dostanou každý ovocnou svačinku)
 • balíček papírových kapesníků
 • dětskou lupu a malý metr na měření

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omlouvejte předem osobně nejlépe přes aplikaci Edupage nebo telefonicky do 7.45 hodin na č.  577 438 872

POZOR! Dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), je povinností zákonným zástupců včas nahlásit a omlouvat písemně každou nepřítomnost PŘEDŠKOLÁKA v mateřské škole! Tiskopis omluvenky je pro vás k dispozici u třídních učitelek, v šatně dětí, ke stažení zde

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

V rámci projektu budou děti od října 1x za 14 dní (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu, kde si budou zdokonalovat své pohybové a motorické schopnosti a dovednosti.

Logopedická prevence a podpora

Hlavním cílem logopedické prevence je předcházet řečovým vadám u dětí předškolního věku prostřednictvím logopedických her a cvičení. S dětmi  budeme pracovat jak skupinově, tak individuálně v úzké spolupráci s rodinou.

Během září bude v mateřské škole probíhat logopedická depistáž. V případě potřeby bude dětem nabídnuta logopedická prevence v rámci mateřské školy, případně doporučena návštěva klinického logopeda.

Předplavecká výuka – pouze předškolní děti 

Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Blok plavání bude tvořit 8 lekcí, ve kterých se budou učit základům plavání, či se zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Děti budou dle úrovně svých dovedností rozděleny do několika menších skupinek.

Na plavání odchází děti společně s pedagogickým doprovodem ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází společně s pedagogickým doprovodem zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 hodin).

Placení plavání  BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Cena za podzimní plavání je 720,- Kč (8 lekcí).

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte KS: 4444 

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 30. 9. 2021 

 

Třídní fond

Peníze do třídního fondu budou vybírány BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Částka třídního fondu třídy Berušek je 1000,- Kč.

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte KS: 3333

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 25. 9. 2021