O třídě Berušky

Vítáme Vás na stránce naší třídy 🐞

O děti ve školním roce 2020/2021 pečují učitelky:

Bc. Lenka Kaňová                                      Bc. Erika Polozová
kanova@msslovenska.com                     polozova@msslovenska.com

 

školní asistent: 

Bc. Erika Strkačová
strkacova@msslovenska.com

 

Informace o třídě

Třída berušek je tvořena 24 dětmi ve věku od 5 do 6 – 7 let. Našim cílem je to, aby se děti v prostředí naší školky cítily dobře a byly spokojené. Rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě pravidelným pobytem venku, na zahradě školy a v lese, kde při vzdělávání využíváme prvky lesní třídy. Jsme třída, která se zaměřuje na úspěšný start v první třídě, pracujeme s dětmi pomocí Metody dobrého startu

V rámci projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ budou děti od října 1x za 14 dní (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu, kde si budou zdokonalovat své pohybové dovednosti.

Do naší třídy patří také třídní maskoti Fanda a Tázinka, a zvířecí mazlíček želvička Uma, o kterou se všichni staráme a hrajeme si s ní.

Fanda a Tázinka

Ahoj, tak tohle jsme my!

Ta holka v růžových šatech jsem já, Tázinka, a ten chlapeček, co má úsměv od ucha k uchu, tak to je Fanda. Jsme skřítkové ze třídy Berušek a každý pátek se těšíme, jak se proběhneme trochu po světě a navštívíme naše kamarády u nich doma. Společně s tatínkem/maminkou pak můžete naše společné zážitky napsat, nakreslit či nafotit do našeho deníčku. Každé pondělí si pak s paní učitelkou a dětmi povídáme o tom, co všechno jsme o víkendu zažili, kde jsme byli a co nového jsme se naučili.

 

Logopedická prevence a podpora

Hlavním cílem logopedické prevence je náprava řečových vad u dětí předškolního věku prostřednictvím logopedických cvičení, které budou souběžně rozvíjet jednotlivé roviny jazyka – nácvik správné výslovnosti, rozvoj slovní zásoby, gramatické správnosti a užití komunikace v praxi. S dětmi  budeme pracovat jak skupinově, tak individuálně v úzké spolupráci s rodinou.

Během září bude v mateřské škole probíhat logopedická depistáž. V případě potřeby bude dětem nabídnuta logopedická prevence v rámci mateřské školy, nebo doporučena návštěva klinického logopeda.

 

Co budeme potřebovat do lesa?

 • pohodlné oblečení a bezpečnou (pevnou) obuv
 • batůžek (doporučujeme pevnější, co dětem drží na ramenou a má zpevněné záda)
 • podložku na sezení (může být i kousek karimatky)
 • láhev s pitím (láhev by měla být dobře uzavíratelná)
 • plastovou krabičku na svačinku (před odchodem ze školky děti dostanou každý ovocnou svačinku)
 • balíček papírových kapesníků
 • dětskou lupu a malý metr na měření

 

Nadstandartní aktivity

Předplavecká výuka – pouze předškolní děti – POZOR !! Z důvodu současné epidemiologické situace je podzimní plavání dětí ZRUŠENO !!!

Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Blok plavání bude tvořit 8 lekcí, ve kterých se budou učit základům plavání, či se zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Děti budou dle úrovně svých dovedností rozděleny do několika menších skupinek.

Na plavání odchází děti společně s pedagogickým doprovodem ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází společně s pedagogickým doprovodem zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 hodin).

Placení plavání  BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy. POZOR ZMĚNA  CENY!!!

Cena za podzimní plavání je 560,- kč (8 lekcí).

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 4444 

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

 

V rámci nadstandarních aktivit bude možné během měsíce září děti přihlásit do angličtiny, či výuky základům hry na flétnu. Zda-li se tyto aktivity uskuteční bude záviset na počtu přihlášených dětí a možnostech externích lektorů. 

 

Třídní fond

Peníze do třídního fondu budou vybírány BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy.

Částka třídního fondu třídy Berušek je 1200,- Kč.

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800

uveďte prosím KS: 3333

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

ZAPLATIT PROSÍME DO 25. 9. 2020 !

 

Důležité informace na začátek školního roku 2020/2021

 • Vstup do školy pomoci čipů bude rodičům umožněn v čase:
 •   6:15 –  8:15 hodin
 • 12:00 – 12:00 hodin
 • 14:20 – 16:30 hodin
 • Přivádějte děti do 8:00 hodin!
 • Pokud přivádíte nebo vyzvedáváte dítě v jinou než uvedenou dobu, zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem) 
 • Při mimořádném pozdějším příchodu (lékař apod). vždy dopředu informujte učitelku!

PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROSÍME O DEZINFEKCI RUKOU. DEZINFEKCI NAJDETE ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI.

PO PŘEVLEČENÍ DĚTÍ, PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY, SI DĚTI UMYJÍ RUCE. POTÉ SI JE PANÍ UČITELKA PŘEVEZME OD VÁS DO TŘÍDY.

 

Co si připravit s sebou?

 • papučky (s pevnou patou), obuv na zahradu, náhradní oblečení, pyžamo, pláštěnka, gumáky (papuče a boty si ukládejte dole do botníku u hlavních dveří)
 • čisté pyžamko předávejte paní učitelce (1x za 2 týdny) ve třídě při příchodu do MŠ
 • láhev na pití – vzhledem k nynějším hygienickým opatřením si děti budou nosit vlastní láhev pro zajištění pitného režimu během dne, DOPORUČUJEME VODU! Láhev si děti berou s sebou do třídy.
 • holčičky – do skříňky hřebínek s gumičkou
 • 1 x rouška v uzavíratelném sáčku (uložit do skříňky)
 • pogumované napínací prostěradlo na matraci ( děti které mívají nehody)

Všechny věci si prosíme podepsané – mohlo by dojít k záměně! Nedávejte prosím dětem do skříňky žádné sladkosti, ani žvýkačky!

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omlouvejte předem osobně nebo telefonicky do 7.45 hodin na č.  577 438 872, nebo přes aplikaci Edupage (kdykoliv).

POZOR! Dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), je povinností zákonným zástupců včas nahlásit a omlouvat písemně každou nepřítomnost PŘEDŠKOLÁKA v mateřské škole! Tiskopis omluvenky je pro vás k dispozici u třídních učitelek, v šatně dětí, ke stažení zde