O Červené Karkulce 19.-23.10.2020

Pohádky nás baví a nebylo tomu jinak ani v tomto případě. Příběh O Červené Karkulce děti moc dobře znají, a tak jsme si ji hned první den s nadšením zahráli. Další dny jsme si pak hráli různé hry o Karkulce a vlkovi, a ti nás doprovázeli celý týden. Řekli jsme si, že Karkulce v košíčku jistě nesměla chybět zelenina a ovoce pro nemocnou babičku. Zkoušeli jsme si obrázky třídit, jedno družstvo ovoce a druhé zeleninu. Každého zvědavce ale zajímá, co mají plody uvnitř. Tak jsme si některé kousky ovoce a zeleniny rozkrájeli a také ochutnali. Děti byly nejvíce nadšené z granátového jablka.

Na konci týdne jsme se Karkulce opět podívali do košíčku a našli tam voňavé sušené bylinky na čaj. Děti si tak mohly vykreslit hrníček, který se jim líbil, vystřihnout, nalepit a naplnit si svůj originální pytlíček a čajem. Ten potom věnovaly někomu, na koho zrovna myslely. Někdo si vzpomněl na nemocnou babičku, někomu bylo smutno po kamarádech, kteří do školky nechodí a někdo jen tak pro radost namíchal voňavý čajíček pro maminku.

O Červené Karkulce zde

Během týdne jsem plnili také pracovní list zde

Součástí týdne byla také Metoda dobrého startu, kde jsme se učili písničku “Koulelo se koulelo”. Děti byly rozděleny do 2 skupinek a střídaly se. Kreslící vzor k písničce. zde

Pravda x lež
Ano lhát se nemá, ale při této hře jsme udělali výjimku. Celá třída měla před sebou plakát s obrázky z pohádky a každý z vybraných dětí popsal, co na obrázku vidí. V dalším kole ale nastal zlom. Děti, které u obrázku držely červený balonek, si pohádku mohly vymyslet jinak. A tak se občas stalo, že Karkulka nešla za babičkou, ale za dědečkem a v posteli místo vlka ležel myslivec.

Vlk x Karkulka

Tuto pohybovou hru jsme si zahráli v lese, kde bylo dostatek místa. Začínali jsme v kroužku, ve středu kruhu stál dobrovolník, a společně jsme se naučili říkat básničku:

Vlk po lese chodí,

všichni se ho bojí.

My se vlka nebojíme,

s Karkulkou si rozumíme.

Na konci básničky si dobrovolník v kruhu mohl vybrat a říct, jestli bude Karkulka(Já jsem Karkulka), nebo Vlk (Já nejsem Karkulka, jsem vlk). To byl signál pro ostatní. Karkulka rozdávala úkoly, takže nebyl důvod k panice. Pokud ale zazněl signál od vlka, bylo potřeba se ve chvíli otočit a utíkat od vlka pryč. (klasická hra na honěnou). Samozřejmě, že kluci si vybírali role vlků a holčičky byly rády Karkulky.

Přidáváme pár fotek i z volných her dětí. Kluci si velmi oblíbili kreslení vlastní knihy s různými stroji a dopravními prostředky. S tímto nápadem přišel do třídy Milánek a všechny to opravdu moc nadchlo. Také bych chtěla poděkovat za nadšení při sběru kaštanů, zejména Kubíkovi s rodiči. Díky pomoci všech, jsme si ve školce mohli udělat dokonce vanu plnou kaštanů, kde jsme si namasírovali celé tělo.

Dnes jsme se také celá školka účastnili cvičného požárního poplachu, který jsme ale nestihli zdokumentovat, a raději se vrátili do školky do tepla. Školka nám neshořela a všem dětem patří velká pochvala. Zeptejte se dětí, rády vám o tom povypráví.

Hezký víkend

http://