Nová šatna třídy Berušek

Během prázdnin jsme vyměnili skříňky pro děti v šatně Berušek. Jak se Vám líbí?

Značky dětí jsou vyfrézované na přední straně dvířek. Některé značky zůstaly stejné,

děti které svou značku po prázdninách nenajdou si spolu s paní učitelkami vyberou novou.