Návštěva čajovny – Berušky

Díky milému pozvání tatínka jednoho z dětí navštívila třída Berušek ve čtvrtek 10.ledna Dobrou čajovnu. Přivítala nás příjemná vůně, tlumené osvětlení a relaxační hudba. To vše vybízelo ke ztišení a zklidnění. Děti si pozorně prohlížely interiér a vybavení čajovny, ptaly se, co zajímavé a neznámé věci znamenají, na co se používají (většina z nich se totiž na takovém místě ocitla poprvé).
Povídali jsme si o tom, jaké druhy a chutě čajů již známe, jak a kde se čaj pěstuje, sklízí a suší. Podával se lahodný švestkový a vanilkový čaj, který si děti sami zkoušely nalévat z konviček. Nejvíce se dětem líbila místnost, ve které mohly pozorovat noční oblohu. Na závěr jsme poslouchali příjemné zvuky relaxační hudby. Strávili jsme společně v čajovně příjemné dopoledne a děti prožily zkušenost, za kterou moc děkujeme.

Hana Pröschlová, třída Berušky