Naše rodina 2.-12.5.23

První dva květnové týdny jsme věnovali tématu rodiny a svátku maminek. V kruhu jsme si povídali o zážitcích z prodloužených víkendů, co je to rodina a kdo do ní patří. Děti představily své rodiny a jejich členy ostatním pomocí fotografií, které si přinesly z domova. Jednotlivé členy rodiny jsme rytmizovali – vytleskávali na slabiky a počítali, kolikrát jsme tleskli (maminka, táta, strýc, teta, babička, dědeček..) Prohlíželi jsme si také deník Fandy a Tázinky, ve které jsou zápisky a fotografie z víkendových pobytů našich človíčků u dětí doma.  Vyprávěli jsme si, kde rodiny bydli, jaké činnosti a práci jednotliví členové dělají a jak doma pomáhají děti. Domy děti skládaly z dřevěných lamelek, kartonových cihliček, kostek, lega, ale i papíru. Do papírového domu kreslily detaily, starší děti kreslily svou rodinu, maminku. Podle obrázků z prostředí rodiny a domova děti vyprávěly jaké činnosti na nich lidé dělají. Hráli jsme pantomimu Co dělá maminka?, při které děti předváděly různé činnosti a ostatní je poznávali.

Postavu skládaly mladší děti z magnetických skládanek, starší zkoušely postavu vymodelovat z plastelíny. Hráli jsme společenské hry – pexesa, Člověče nezlob se, skládali puzzle, průhledné kostky. Zatancovali jsme si známý taneček Cib, cib, cibulenka, učili se zpívat píseň Muzikantská rodina, doprovázenou hrou na jednoduché nástroje. Děti také trénují básničky o maminkách a připravují se na BESÍDKU NARUBY, která bude ve čtvrtek 18. května 2023. Na ní tentokrát budou vystupovat nejen děti, ale může se zapojit celá rodina (např. tanečkem, písničkou, pohádkou, prostě čímkoliv).

V námětových hrách se děti hrály na maminku a tátu, staraly se o miminka, vařily, pekly, uklízely, nakupovaly, opravovaly auta. První květnový týden jsme navštívili divadelního představení na Malé scéně “Malá Čarodějnice” , ve druhém týdnu se uskutečnilo focení tříd i dětí profesionálním fotografem. Květnové počasí bylo příznivé, proto jsme několikrát vyrazili do nedalekého lesa, ve kterém děti zkoumaly kůru a mízu jehličnatých stromů, pozorovaly lesní jezírko, mraveniště, hmyz (včely, brouky).

Hana Pröschlová