Na sv. Martina 8.-12.11.2021

Celý tento týden nás provázely aktivity připomínající svátek svatého Martina. Ani letos jsme se sice prvních sněhových vloček nedočkali, tím víc se na první sněhovou nadílku těšíme.

Někteří předškoláci si z minulého roku dobře pamatovali, kdo svatý Martin byl a sami o něm vyprávěli ostatním dětem. Abychom si vše lépe zapamatovali, příběh jsem ztvárnili dramatizací a  prostřednictvím dataprojektoru jsme se podívali na Povídání o svatém Martinovi – zde. 

Jemnou motoriku děti procvičovaly při modelování podkoviček z plastelíny, špetkový úchop jsme trénovali uchopováním drobných předmětů – lepením dýňových semínek na podkovy a přikládáním  kamínků na předměty, které jsou se svatomartinskou tradicí spojené (podkova, bílý kůň, husa).

Ve výtvarných činnostech si děti vyzkoušely techniku kreslení zmizíkem do inkoustového podkladu, na modrý papír předškoláci kreslili bílou pastelkou vločky a koně. Techniku střihání si děti zdokonalovaly při vystřihování hvězdy.

Ve dvojicích jsme rytmizovali říkánku hrou na tělo, ve které se střídá 2x tlesknutí každý sám, 2x tlesknutí s kamarádem (vždy na slovo koně), na slova a zná každý tleskne dlaněmi o svá stehna.

Já mám koně, ty máš koně, Martin koně má, 

jeho kůň je celý bílý, bílou každý zná. 

Pohybem jsme ztvárnili také Píseň o svatém Martinovi – zde. Můžete si ji zazpívat také doma, melodii děti znají. Pomocí písničky jsme si vysvětlili význam pranostik o kterých se v ní zpívá.

Podle kresleného návodu se nám podařilo upéct výborné svatomartinské rohlíčky, děti těsto hnětly, válely, pokládaly náplň, balily do tvaru rohlíčku a potíraly vajíčkem. Moc je hra na pekaře bavila, nemohly se dočkat, kdy budou moct upečené rohlíčky ochutnat.

V rámci Projektového dne věnovaného sv. Martinovi se děti dozvěděly další zajímavosti, tak třeba, že bílí koně se nerodí jako bílá hříbata, ale jsou nejdříve tmavá (černá nebo hnědá). Tmavá srst se jim v bílou mění postupně, jak vyrůstají. Společnými silami děti dřevěného koníka “proměnily” v bílého, skládaly obrázky svatého Martina z částí, na zahradě si zahrály různé pohybové hry, hledaly schované papírové vločky, značily cestu pro Martina, schovaly se v “husníku” a poslechly si kejhání hus, které prozradilo, kam se Martin schoval.

V pátek jsme na Sokolovně procvičovali nejrůznější dovednosti s míčem. Házeli jsme míč na cíl, do do výšky a chytali, kopali na branku, podávali si míč nad hlavou i pod nohama, přenášeli ho přes překážkovou dráhu, oborouč i jednoruč koulely.