Na poli a zahrádce 3.-7.10.2022

V prvním říjnovém týdnu jsme se věnovali tématu „Na poli a zahrádce“. Pondělí jsme tradičně strávili v lese, kde jsme pozorovali měnící se přírodu. Děti využívaly ke své hře přírodniny: stavěly domečky, sbíraly žaludy nebo pomocí metrů měřily a řadily klacíky podle velikosti. Rovněž jsme zde oslavili páté narozeniny našeho kamaráda Jiříčka, který nám přinesl zdravou ovocnou svačinku – moc děkujeme.

Naše týdenní téma nám přineslo mnoho aktivit zaměřené na lepší osvojení si znalostí a dovedností předškoláka. Krom skupinového dialogu na danou oblast jsme zvolili i paměťové hry, logopedickou prevenci nebo pravidelné ranní cvičení. Děti si zahrály pohybovou hru „Zajíček ve své jamce“ a relaxační hru „Tiše děti, ježek spí“. Ke zdravotnímu cvičení jsme využili kaštany, které nám nosíte do školky. Děti se rovněž  seznámily s básničkou „Dýně“ a s jinými básničkami, které se vážou k zelenině. Děti si dělaly z krepového papíru nebo ťupkáním vatovou tyčinkou kukuřici a povedlo se jim tak vytvořit krásné kukuřičné pole. Při pobytu venku jsme pozorovali naše záhonky, kde nám roste zelenina. Následně si děti poslechly pohádku „O veliké řepě“, díky které jsme procvičili předmatematickou gramotnost a rovněž naše divadelní schopnosti. Děti si vyzkoušely být herci a diváky a zahrály si navzájem pohádku. Dobrá zpráva je, že se dětem podařilo vytáhnout červenou řepu, pomocí které ji poté namalovaly.

Závěrem nabitého týdne byla první návštěva sokolovny. Děti si zahrály pohybové hry, zacvičily s kaštany, procházely překážkovou dráhou a zakončením bylo skákání na trampolíně nebo do molitanové matrace.