My Tři králové 2.-7.1.2022

První dny nového roku bylo plné sdílení zážitků z Vánoc a novoročních oslav. Děti s nadšením vyprávěly o dárcích, které našly pod stromečkem a ohňostrojích. Ohňostroje starší děti kreslily suchým pastelem, mladší otiskovali temperové barvy pomocí rozstříhané ruličky. Tématem prvního týdne byl svátek Tří králů.

Mnoho dětí legendu O Třech králích (kdo byli, jak se jmenovali, odkud a kam šli a co nesli) znala, proto ti starší o ní vyprávěli mladším. Vymýšleli jsme, co my bychom také mohli Ježíškovi dát a přinést (oblečení, mléko, jídlo, kočárek, hračky, boty, plyšáčky, dudlík, plenky, ovečku, pejska, koťátko, peníze,….) to vše děti navrhovaly. To, že k Vánocům patří dárky, je vlastně tak trochu i zásluhou připomínky tradice Tří králů, kteří přinesli do Betléma Ježíškovi dary a je zároveň symbolikou obdarování. Kouzlo dárku je totiž i psychologické, mělo by vést člověka k uvědomění, že se nemůže pouze brát, ale je potřebné a dobré i něco ze sebe dávat.

Proto se již podruhé naše škola zapojila do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou, která je největší dobročinnou sbírkovou akcí u nás. Spolu s rodiči mohou děti do 13. ledna 2021 darovat do zapečetěné kasičky, která je umístěna při vstupu do školy. Děti si také vzpomněli, že pomoc potřebují nejen lidé v nouzi, ale také opuštěné zvířata, v útulcích. Proto jsme se letos rozhodli zřídit kasičku i pro kočičí útulek Dobré ruce ve Zlíně, jejich webové stránky si můžete prohlédnout zde. Můžeme tak společně  začít nový rok dobrým skutkem.

Nabídka vzdělávacích aktivit pro děti byla inspirována tříkrálovou tématikou, děti utvářely trojice, skládaly puzzle, po hmatu poznávaly různé předměty, vystřihovaly a lepily postavy králů z papíru, starší děti kreslili suchým pastelem, písmena K, M, B modelovaly z plastelíny, skládaly z PET víček, zdobily koruny drahokamy (nabírání a přenášení kamínků pomocí kolíčků na prádlo – procvičování jemné motoriky, koncentrace a trpělivosti), vyráběly a zdobily koruny (lepení a střihání po čáře), hrály společenskou hru Cesta do Betléma, pohybové dovednosti rozvíjely v překážkové dráze, grafomotorické dovednosti trénovaly na jednotažce – královské koruny. Vysvětlili jsme si, že jsou některá slova, která znějí úplně stejně, ale mají jiný význam, např. právě koruna (aj. kohoutek, list, drak, hvězda, hřebíček…) a co znamená slovo vinšovat.  

Vyzdobeni tříkrálovými korunami a za zpěvu písně My tři králové jdeme k vám jsme se vydali  koledovat a popřát nový rok našim paním kuchařkám a dětem ze třídy Berušek.

Při pobytu venku jsme pozorovali proměnlivost zimního počasí – teplo a déšť a hned na to mráz, sněhové vločky a led. V lese si děti hrály s přírodninami a klacíky, zvládly i delší pochod nerovným terénem. V pátek jsme si užili Hračkový den, děti si hrály s přinesenými hračkami z domu, ukázaly je a půjčovaly ostatním. Byl to prima týden, utekl moc rychle, ani jsme se nestihli podívat na to, Jak to bylo na Tři krále kdysi dávno, v příběhu pohádek Chaloupka na Vršku.

Tak ahoj zase v pondělí.