My jsme malí muzikanti 14.-18.2.2022

Po jarních prázdninách jsme činnostmi volně navázali na předchozí téma „Co děláme celý den.“ A protože si ve školce nejraději hrajeme, zpíváme, tančíme, cvičíme a máme se rádi, stali se z nás malí muzikanti, které hned v pondělí čekal první úkol – čím vším můžeme někomu druhému udělat radost? Děti měly spoustu nápadů, od kytičky přes písničku až po úklid hraček v pokojíčku nebo pomoci mamince při vaření. A tak jsme k tomu všemu vytvořili i valentýnské přáníčko, které potěší každé srdíčko.

V pohybových aktivitách jsme se naučili nový taneček La Ole Ola, při kterém jsme rytmicky ťukali dřívky a přizpůsobili rytmu písně i pohyb těla.

Při hře „Co to slyším“ děti určovaly původ zvuku, rozeznávaly zvuky běžného života ve městě, v domácnosti a nebo zvuky hudebních nástrojů. Většinu těchto nástrojů uměly i správně pojmenovat a určit, jak se na ně hraje. Společně si zahrály pohybovou hru „Hádej, na co hraji.“

S veselou náladou jsme se naučili písničku „Já jsem muzikant,“ kterou děti doprovázely na Orffovy hudební nástroje.

S hudebními nástroji nás čekala také spousta dalších aktivit u stolečku – děti určovaly jejich počet, první hlásku v názvu, skládaly půlené obrázky, přiřazovaly stíny nebo označily nástroj, který do řady nepatřil.

V pracovních činnostech děti stříhaly papír na barevné proužky, z kterých postupným zkracováním vznikl xylofon. Starší děti skládaly papír v „harmoniku,“ kterou doplnily o detaily skutečné harmoniky.

Při pobytu v lese děti hledaly, na co všechno by si mohly zahrát. Ťukaly o sebe kamínky, šišky, dřívky nebo bubnovaly paličkami o kmen stromu. Nejzajímavější zvuk vydávalo drhnutí paličky o šišku. Zároveň jsme si připomněli, jak se správně chováme v lese. Poslouchali jsme, jak šumí les, zpěv ptáků, jak zní praskání větví i jak zní ticho.

Týden jsme zakončili návštěvou sokolovny. Děti zdolávaly překážky, házely míčky na koš, běhaly slalom mezi kužely, skákaly na trampolíně nebo prolézaly strachovým pytlem. Nejvíce legrace si užily s padákem a hrou „na trakaře.“

všechny moc zdraví paní učitelka Lenka