Moje tělo a zdraví 14.-18.2.2022

V tomto týdnu jsme se zaměřili na vnímání a pozorování našeho těla a zdraví. Pondělní svátek sv. Valentýna vybízel jít na to přímo od srdce. Děti byly krátkým vyprávěním seznámeny s legendou, která se k tomuto svátku váže. Ve výtvarných a pracovních činnostech děti otiskovaly srdíčka (jeden ze symbolů tohoto svátku), papírové srdce propichovaly hrotem připínáčků (procvičování špetkového úchopu, koordinace ruka-oko, koncentrace), nejstarší děti vyráběly květinu z papíru pro toho, koho mají rády. Jak srdce vypadá jsme si prohlíželi na obrázcích a v encyklopediích, tvar srdce a květiny děti obtahovaly při grafomotorických cvičeních (jednotažky). Jak nám srdce bije, když jsme v klidu, a jak tluče, když cvičíme nebo běháme jsme poslouchali a zkoušeli ucítit přiložením ruky. Srdíčko se děti naučily ukázat prsty.

Během celého týdne si děti prohlížely encyklopedie o Lidském těle a využili i kouzelnou Albi tužku, která nám o těle prozradila spoustu zajímavostí. Společně jsme přišli na to, z čeho se naše tělo skládá (kostra, svaly, krev, orgány, kůže, ale také voda, vlasy, chlupy…). Skládání kostry děti velmi bavilo – nejstarší předškoláci ji při skupinové práci skládali a lepili z roliček od papírů, mladší děti zvládli poskládat kostru z několika částí. Postavu kluka nebo holky děti vybarvovaly, pojmenovaly jednotlivé části těla, rozstříhaly podle čar, skládaly a slepily jako puzzle.

Podle obrázků se děti učily pojmenovávat další vnitřní orgány – mozek, plíce, žaludek, střeva, játra a ledviny. Na obrázky těchto orgánů nejmladší děti zkoušely přikládat barevné kamínky pomocí pinzety. Podle pokynů děti ukazovaly a pojmenovávaly jednotlivé části našeho těla, využili jsme také vzdělávacího programu Moje tělo na interaktivní tabuli ve třídě Berušek.

Oblíbenou činností během týdne byla námětová hra Na doktory. Části těla, které pacienta bolely si malí doktoři označili barevnou lepkou a potom léčili. Předepisovali medicínu, měřili teplotu, poslouchali srdce, operovali, obvazovali rány a zlomeniny.

Připomněli jsme si, čím vnímáme – smysly (sluch, zrak, hmat, čich a chuť) ale také srdcem. Sluchové vnímání si děti procvičily v rytmizačním cvičení s ozvučenými dřívky (opakovaní předvedeného rytmu) a naučily se píseň Zpíváme si rádi na melodii Tluče bubeníček. 

Zpíváme si rádi, hrajem na tělo, zvonečky a hůlky, je tu veselo. Na bubínek ťuky, ťuky, zavoláme holky, kluky. Hola, hola, hej, nikdo nemeškej. 

V pracovních činnostech děti vytvořily své oko, obkreslovaly ruku, z plastelíny modelovaly dásně, do kterých umístily fazole – zuby. Ústa s jazykem zkoušely nejstarší děti vyrobit z papíru, zuby (kousky odpadových materiálů) dolepily na horní i dolní vytvořenou čelist (předškoláci si procvičili počítání do 10 a více). Čich a všechny další smysly jsme si procvičili při pobytu v lese, kdy jsme vnímaly vůni přírodnin, hledali první náznaky blížícího se jara (našli jsme kočičky) a objevili vyvrácený strom.

Z pohybových her a cvičení jsme hráli v různém tempu (pomalém i rychlém) Hlava, ramena, kolena, palce, Doktor řekl (obměna hry Kuba řekl), děti se naučily dvě nové říkánky s ukazováním:

        1.                             To jsou nohy, to jsou ruce, zde je břicho a zde srdce.

 

2.                                  To jsou oči, to jsou uši, dneska mi to ale sluší. 

                                         Zde mám bříško a zde záda, čelo, nos a malá brada. 

                                           To jsou paže a to nožky, zadupeme do podložky. 

V kruhu jsme si s dětmi povídali, jak o své tělo a zdraví pečovat, jaké jídlo je pro naše tělo zdravé, co nám naopak škodí a co dělat, abychom byli zdraví.