Místo, kde žiji 12.-16.9.2022

Jak už název napovídá, povídali jsme si tento týden o městě Zlíně. Děti zjišťovaly, jak se jmenuje ulice, ve které bydlí a zapamatovaly si i číslo svého domu. Děti si pak svůj domeček poskládaly z papíru a dokreslily do něho svou rodinu.

Při procházce do lesa jsme sledovali výhledy na město, hledali turistická značení a objevovali zajímavá místa. Svá tělíčka si děti protáhly s písničkou „Chodíme si po světě,“ při které navštívily vesnici „Skákavice, Točenice, Lechtavice, Klekánice, Plácanice i Lehavice.“ Při rozmanitých činnostech u stolečku i na koberci jsme si procvičili číselnou řadu do deseti, porovnávání velikostí, geometrické tvary, prostorovou orientaci  a zrakové vnímání. Při modelování našeho města jsme si povídali, které budovy můžeme vidět ve městě, k čemu slouží nebo jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí.

Své město jsme poznávali nejen cestou na plavecký bazén nebo Stezkou zdraví pod Tlustou horu, ale také procházkou do centra, při které jsme poznávali divadlo, kostel, nádraží, park, zastávky a poštu. Na té nás čekal důležitý úkol. Odeslali jsme paní ředitelce do školky obálku plnou krásných obrázků naší školky a přidali jsme milý dopis od dětí. Teď už jen s napětím očekáváme, kdy bude zásilka doručená a paní ředitelka překvapená.

Spoustu dalších zážitků ve školce i ve městě přeje paní učitelka Lenka