Mezi zvířátky 16.-20.5.2022

Je měsíc květen, venku všechno kvete, voní a hýří barvami. Zahrádky a louky jsou plné krásných barevných a voňavých květin a v trávě se ukrývají malí kamarádi z říše zvířat. Abychom se o nich více dozvěděli, vzali jsme si na pomoc obrázkové encyklopedie k prohlížení a čtení, lupy k pozorování jejich života. Četli jsme z knize Ondřeje Sekory Knížka Ferdy Mravence, hráli pexeso s obrázky jara a zvířátek na louce, skládali puzzle včelky, mravence a berušky.

Vyzkoušeli jsme si, jak se zvířátka pohybují v přírodě, cvičili jsme na básničky Kdo tu bydlí na paloučku a Malý brouček v trávě, seznámili jsme se s tanečkem od Míši Růžičkové Ví brouček, ví i beruška a také jsme se naučili krátkou básničku Beruška.  O zvířátkách je také mnoho písniček, které jsme si zazpívali s klavírem, např. Komáři se ženili, Tancovala žížala, Sluníčko, Mravenčí ukolébavka.

Ve tvořivých chvilkách jsme modelovali hady a šneky, skládali křídla motýlkům, otiskovali houbičky s barvou jako motýlky. Pro včely jsme vyrobili papírový úl a různými výtvarnými technikami jsme do něj vyrobili několik včelek.

V pracovních listech starší děti procvičovaly zrakové vnímání, koncentraci a grafomotorické dovednosti, vyhledávaly stíny zvířátek, sledovaly směr letu včely do úlu, vybarvovaly ulitu šneka podle číselného a barevného klíče a hledaly chybějící díly obrázku.

Ve čtvrtek k nám přijela návštěva z ekologického institutu Veronica Hostětín s edukačním programem Co to bzučí za vraty.  Na obrázcích jsme se seznámili s vývojem včel, co všechno umí a proč jsou pro nás důležité a užitečné. Nechyběla řada her- modelování včelek ze slaného těsta, přenášení nektaru na lžičce, opylování stromku přilepením květů do jeho koruny, honička s včelí královnou apod.

Všechny zdraví paní učitelky Bohunka a Erika