Masopustní veselice 13.2.2024 – Berušky

Masopustní karnevalový den jsme si velmi užili! Nejprve nás čekala promenáda masek, kde se každá maska představila a ukázala, jak skvělý kostým má. Poté jsme si zahráli hru na píseň Jémine domine – posílání boty. Tam, u koho se bota při zastavení písně zasekla, ten dostal čárku na obličej. Děti tato hra velmi bavila. Následovaly různé masopustní aktivity – hra na hudební nástroje s písní Kalamajka, To je zlaté posvícení. Vymýšlení vět, ve které bude vylosovaný obrázek s masopustní tematikou. Nebo jsme se, se zavázanými oči, snažili provléci špejli děrovaným preclíkem. U stolečků jsme pak vyráběli jitrnice ze silonek, skládali jsme puzzle medvěda, rychle vyhledávali diktované obrázky na papíře a hledali k sobě dvojice karet s rozdíly. K masopustu patří také tanec a ani ten jsme neopomněli. Celodenní veselí jsme završili výbornými vdolky na oběd, od naší paní kuchařky.