Masopust, řemesla 6.-10.2.2023

Během dalších únorových dní jsme navázali na masopustní téma aktivitami a hrami seznamující  děti s tradičními řemesly. Jemnou motoriku si děti procvičily jako pekaři při modelování koláčů z plastelíny, mačkáním a lepením krepového papíru tvořily různé druhy “ovocných koláčů”, koláčky sestavovaly z částí (poloviny, čtvrtiny).

V pohádce O kohoutkovi a slepičce, kterou jsme si vyprávěli pomocí magnetických obrázků, se děti seznámily dalšími řemesly- švadlena, švec. Jako švadlenky děti stříhaly třásně na papírových šátcích, temperovými barvami malovaly na šátek proužky a kolečka. Společně jsme se naučili zpívat a pohybově vyjádřit tanečky Šili ševci a Sedí švec na cestě. 

Jako kováři děti zkoušely vyrobit podkovu, zatloukaly hřebíčky do korkové podložky a vyrobily si masopustního koníka. Ohebnost mluvidel jsme procvičovali při preventivních logopedických cvičeních, zpívali jsme písničky, ve kterých se vyskytují koně a opakovali říkadla Kovaříček a Kovej. S kominickým řemeslem se děti seznámily při zpívání písně Kalamajka a při hře “Na kominíka”, kdy prolézaly pod nohy svých kamarádů a látkovým tunelem.

Při procházce lesem děti pozorovaly změny v zimním lese a překonávaly přírodní překážky (sníh a náledí). Na zahradě jsme hráli různé hry na honěnou, nezapomněli sypat ptáčkům do krmítek a také sbírali spadané suché větve, které shodil na zem rozverný vítr. Během týdne jsme také slavili další narozeniny dětí.

Ve čtvrtek jsme se vydali do centra města poprvé navštívit multisenzorické prostředí – Snoezelen, kde nás čekal program rozvíjející smyslové vnímání. V příjemném prostředí se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji a relaxovaly. Páteční dopoledne bylo tak trochu slavnostní, šlo se do divadla. Na Malé scéně nás čekalo představení Včelí medvídci zpívají, inspirované příběhy loutkového televizního seriálu z dětského cyklu Večerníčků. Příběhy včelích medvídků najdete zde.