Masopust držíme, řemesla ctíme 7.-11.3. 2022

Máme tu konec již třetího týdne, kdy jsme si s dětmi povídali a hráli na téma: Masopust a řemesla. A která že to řemesla byla? Kominík, švec, pekař, cukrář, pecař, košíkář… a tento týden jsme k nim přidali ještě tesaře, truhláře, krejčí a švadlenky, kováře a mlynáře. Řemesla jsme si přiblížili v pohádkách „O neposlušných kůzlátkách, O kohoutkovi a slepičce, O Koblížkovi“, zpívali a tančili jsme písničky „Kalamajku, Šili ševci, Já do lesa nepojedu, Pec nám spadla, Já mám koně, Červený šátečku, Pletla jsem“. 

Ve hrách a aktivitách, ve skupinkách i jednotlivě, děti stavěly domy jako tesař ze dřívek, kamínků a různých stavebnic. Vyzkoušely si také vyrobit jako truhlář nábytek, některé děti malovaly svůj dům temperovými barvami. Jako krejčí děti přišívaly knoflíky, jako švadlenka stříhaly šátky z papíru. Společně jsme pojmenovávali činnosti, které řemeslníci vykonávají (přičemž si děti obohacovaly slovní zásobu a procvičily užívání sloves ve větách).

Děti tvořily skupiny předmětů, třídily pro různá řemesla potřebná nářadí a určovali k jaké práci  slouží. Předškoláci zdokonalovali své dovednosti, pozornost a koncentraci v logických a didaktických hrách zaměřených na řemesla Logico a MiniLUK. Řemesla jsme hádali v hádankách i podle obrázků, hráli pexeso, vařili v kuchyňce, modelovali podkovičky, šili, stříhali, skládali, stavěli….

Týden jsme zakončili pořádným protažením těla a cvičením na Sokolovně společně se třídou Berušek.

Uplynulý týden byl také plný dobrých skutků. Ve středu proběhlo předání sbírky hraček pro ukrajinské děti Oblastnímu spolku Českého červeného kříže a ve čtvrtek předání finanční podpory ve výši 2500,- Kč zlínskému kočičímu útulku Dobré ruce (do sbírky přispívali rodiče s dětmi v době konání Tříkrálové sbírky 2022). Tímto bychom chtěli všem poděkovat, že pomáháte.

pěkný víkend přeje paní učitelka Bohunka