Masopust 5.-9.2.2024-Berušky

Všechny aktivity a hry jsme v tomto týdnu věnovali přípravám na Masopustní veselici, která nás čeká v úterý 13.února. Masopust je zvláštní období, kdy ještě vládne zima, ale ve vzduchu už je cítit příslib jara, což je v případě letošního roku obzvláště patrné. Je to slavnostní období zábavy, hodování a veselí mezi obdobím Vánoc a Velikonoc. Podle názvu „masopust“ děti usoudily, že smyslem dvou spojených slov je opuštění masa. Do masopustního období nás přenesl příběh  „Jak to bylo o Masopustu“ z pohádek Chaloupka na Vršku, který jsme si pustili na interaktivní tabuli. Děti se prostřednictvím pohádky, obrázků a vyprávění seznámily s některými  lidovými tradicemi a zvyky, které se k tomuto období pojí. Připomněli jsme si, že kromě názvu MASOPUST se používají také výrazy FAŠANK, KONĆINY, VORAČKY, nebo třeba ŚIBŘINKY.

Podle obrázků děti poznávaly masky, kostýmy, hudební nástroje a jídlo, které k masopustnímu průvodu patří. Hráli jsme pohybové hry Na medvěda, Na kominíka, sluchové vnímání procvičovali při určování první a poslední hlásky (písmen), prostorovou orientaci v řadě (před/za, hned před/hned za, uprostřed, mezi, první/poslední, následující). Jemnou motoriku děti zdokonalovaly při tvoření masopustní výzdoby (stříhání a lepení krepových papírů), z plastelíny modelovaly koblihy, vystřihovaly a vodovými barvami zdobily masopustní koláče. Ty zdobily také pomocí barevných PET víček (různé náplně poloviny, čtvrtin  koláčů). Otiskování puntíků vodových barev vznikala masopustní maska – Strakatý. kterou děti také tvořily při práci ve skupinkách dokreslováním nebo nalepováním vystřižených geometrických  tvarů. Zaměřili jsme se také na rozeznávání a pojmenování geometrických tvarů, zpívali jsme písně Kalamajka,  Já jsme muzikant, To je zlaté posvícení . Zpěv děti doprovázely hrou na orffovy rytmické nástroje. Poslední písničku se děti naučily hrát pomocí barevných not na netradiční hudební nástroj boomwhackers (barevně odlišné ozvučené trubky, každá vydává jiný tón). V pátek jsme se vypravili do Divadla Malá scéna na pohádku VODNÍK ČESÍLKO.

Několik dětí se během týdne zapojilo v rámci praxe VŠ studentky do projektu, ve kterém si vyzkoušely netradiční zajímavé výtvarné činnosti. Moc se těšíme na příští týden, kdy si společně užijeme masopustní veselí při průvodu masek, tanci a hrách.

krásné masopustní dny přeje Hana Pröschlová