Masopust 30.1-3.2.2023

Přelom měsíce ledna a února byl věnován tématu Masopustu. Jako vždy v pondělí, jsme týden zahájili vyprávěním o prožitém víkendu a návštěvě našich človíčků Fandy a Tázinky u dětí doma. Opakovali jsme dny v týdnu, roční období, podle obrázků určovali charakteristické znaky a činnosti měsíce LEDEN i ÚNOR. Pomocí obrázků a také příběhu z pohádek Chaloupka na Vršku – Jak to bylo o masopustu, se děti seznámily s tradičními masopustními maskami (kobyla, kominík, bába, medvěd, šašek….), některými hudebními nástroji, masopustním jídlem a významem slov MASOPUST, FAŠANK (co to je, co se v tyto dny děje). Pomocí pantomimy jsme zkoušeli vyjádřit různé emoce, jaké mohou masky být (veselé, smutné, unavené, zlobivé, zlé, naštvané, rozzlobené, líné….).

Děti si při hrách a připravených aktivitách procvičily počítání do 6, prostorové pojmy (první, poslední, uprostřed, vedle, mezi, před, za, hned za, hned před, …), zrakovou percepci při vyhledávání stejných dvojic sněhových vloček, skládání koláčů a slova MASOPUST, zrakovou paměť trénovaly při masopustním pexesu. Před pobytem venku děti procvičovaly dovednosti a samostatnost v sebeobsluze (oblékání, obouvání, nasazování čepic a rukavic), na zahradě zkoušely na ledě klouzání, zdolávaly přírodní překážky a hrály hry na honěnou.

V úterý za námi přijelo hudebně divadelní představení s prvky muzikoterapie – Pohádka o dvou píšťalkách. Po celou dobu představení byly děti zapojeny do děje, staly se součástí pohádky. Vyzkoušely si hru a zvuky netradičních nástrojů (indiánské bubny, tibetskou mísu, fujaru, didgeridoo, drhla, aj.), tancovaly a odpočívaly při závěrečné relaxaci.

Středa patřila masopustnímu karnevalu. Poznávali jsme masky a kostýmy, tancovali, zpívali a hrávali na orffovy nástroje.  Společně s dětmi ze třídy Berušek jsme udělali masopustní průvod a prošli jsme celou školkou až do kuchyně.

V pátek si spoustu dětí užívalo doma se staršími sourozenci pololetní prázdniny. Ti, co přišli do školky, se spolu s dětmi ze třídy Berušek vypravili cvičit na Sokolovnu.