Masopust 30.1.-3.2.2023

Po přivítání s kamarády Fandou a Tázinkou jsme si s dětmi povídali, co nás čeká v novém týdnu. Děti vyprávěly, jak se těší na masopust, které masky mají připravené i co k tomuto veselí všechno patří. Podle obrázků pojmenovávaly masopustní maškary, určovaly první hlásku v jejich názvu a dané slovo rozkládaly na slabiky, kdy dokázaly určit i jejich správný počet. Se správným úchopem nůžek a stříháním  po čáře dokázaly děti vytvořit okrasné spirály, kterými jsme si společně vyzdobili třídu. Prostory šatny nám rozveselili barevní šašci s kudrnatými vlásky. Při kreslení s písničkou „Já jsem muzikant“ jsme si zahráli na hudebníky a pantomimou ztvárnili hudební nástroje objevující se v písni.

V rámci muzikoterapie s pohádkou „O dvou píšťalkách“ jsme hudebními aktivitami pokračovali i v úterý. Netradiční hudební nástroje byly pro děti velmi zajímavé a užily si s nimi spoustu zábavy. Další aktivitou byla výroba masopustní knížky  s omalovánkami a pracovními úkoly. Při hrátkách s PET víčky mladší děti tvořily nápis MASOPUST, starší děti dokázaly nápis i přepsat na tabuli.

Ve středu se v naší školce představila spousta krásných masek, které tancovaly, zpívaly a veselily se. Velký úspěch měla hra „židličkovaná“ nebo soutěž v lyžování v papírových krabičkách. Spolu s dětmi ze třídy Sluníček jsme v masopustním průvodu pozdravili i paní kuchařky, které nám za to připravily výborný oběd.

Ve čtvrtek nás čekala návštěva dětské skupiny Kamarád Nenuda, kde jsme společně relaxovali v terapeutické místnosti zvané „Snoezelen.“ K uvolnění těla přispěla klidná hudba, světýlka i různá relaxační a masážní cvičení.

V pátek jsme si tradičně zacvičili v sokolovně. Tentokrát jsme si vzali do parády barevný padák a užili jsme si s ním spoustu legrace.