Martin jede na koni 7.-11.11.2022

Svátek svatého Martina patří k nejznámějším dnům podzimního období a ohlašuje příchod blížící se zimy. Legenda o svatém Martinovi, tradice a svatomartinské symboly se proto staly týdenním námětem našich vzdělávacích aktivit. Prostřednictvím obrázků, vyprávění a písně Martin jede na koni, se děti seznámily s příběhem a postavou svatého Martina. Povídali jsme si o tom, jaký to byl člověk, co vykonal, jaké měl charakterové vlastnosti. Děti vzpomínaly a vyprávěly, o co se dovedou s ostatními tak jako sv. Martin podělit.

Inspirací k pohybovému cvičení v různém tempu nám byl pohyb koně (chůze, cval, klus, trysk, chůze vzad,..). Zrakové vnímání děti procvičovaly při vyhledávání a spojování stejně barevných dvojic podkov, ve spleti čar hledaly, počítaly a vybarvovaly ukryté podkovy.  Z grafomotorických dovedností trénovaly svislé čáry (inspirace padajícím deštěm a písní Prší, prší). Z plastelíny děti tvořily podkovy, které zdobily přírodninami. Jemnou motoriku si děti procvičily také při výrobě podkov z papírového kartonu, na který nalepily kousky natrhaného alobalu. V rámci logopedické prevence jsme procvičovali motoriku jazyka a rtů – děti napodobovaly zvuky koně a klapot kopyt.

V úterý jsme se spolu se třídou Berušek vypravili na celé dopoledne do ZOO Lešná. Zvládli jsme přesuny na MHD, jízdu autobusem, procházku zoologickou zahradou jsme procvičovali chůzi ve dvojicích. Dětem se moc líbila halloweenská výzdoba, pozorovali jsme a pojmenovávali zvířata,
sledovali krmení tučňáků.

Kromě písničky Martin jede na koni, kterou se děti naučily doprovázet pohybem, se také učily recitovat krátkou básničku:

Martin jede na svém koni, podkůvky mu krásně zvoní. 

Z nebe padá snížek bílý, postůjte tu ještě chvíli. 

Rohlíček si spolu dáme, společně si pochutnáme. 

Sníh jsme přivolávali skládáním vloček ze stavebnic, několik dětí si také vyzkoušelo nakreslit koně, kolem kterého lepily sníh (lepidlo Herkules a hrubá mouka). Další obrázky svatomartinských koní děti vytvořily pomocí techniky tupování bílé barvy přes šablonu a nalepením papírových vloček.

Ve čtvrtek jsme se pustili do pečení rohlíčků. Moc děkujeme rodičům za přinesení surovin na přípravu těsta a náplní (maková, ořechová, povidla). Nejdříve jsme si společně připravili těsto a pak se vrhli s nadšením do hnětení, válení placky, dělení na menší díly (trojúhelníčky), pokládání náplně, balení rohlíčků, skládání na plech. V kuchyni nám je paní kuchařky upekly do zlatova. Mňam, byla to dobrota! Nesnědli jsme je všechny sami, rozdělili jsme se s rodiči. 

V pátek jsme si tak jako obvykle pořádně protáhli tělo. Tentokrát jsme v rámci cvičení se Sokolem cvičili se zvířátkem kobylkou Emilkou, překračovali položené překážky, skákali přes míče a plazili se po bříšku. A protože bylo zrovna 11. listopadu, popřáli jsme našemu Martínkovi.