Máme rádi zvířata 9.-13. 5. 2022

V tomto týdnu jsme se věnovali tématu o zvířátkách. Nejprve jsme si roztřídili zvířátka, která žijí v lese, na statku a také v ZOO, aby se nám nepletla. Svou pozornost jsme zaměřili na hospodářská zvířátka. Vyjmenovali jsme si tak všechna, která můžeme chovat doma na dvorku pro jejich užitek. Názvy zvířátek jsme doplňovali o jejich typické zvuky a zkoušeli dané zvířátko napodobit pohybem. Děti hádaly, které zvířátko má 4 nohy, které jen dvě, kdo má štětiny a kdo má peří nebo kdo má zobák či kopyta… Zahráli jsme si pohybovou hru „Všechno lítá, co peří má…“

S písničkou „Když jsem já sloužil“ si děti upevňovaly nejen výslovnost, rytmické a pohybové cítění, ale i matematické pojmy jako první, předposlední, poslední, kdo je hned před a kdo je hned za apod. Plynulým tahem tužkou po lince si starší děti obkreslily pejska nebo kočičku, mladší děti si vymalovávaly obrázky domácích zvířátek.

Z molitanových, plastových i kartonových kostek děti stavěly různá obydlí a domečky, ve kterých by mohla zvířátka bydlet. Do některých domečků se vešla celá rodina, a tak ve stáji bydlelo hříbátko i se svými rodiči, v ohradě se páslo jehňátko s maminkou ovečkou a tatínkem beranem a v kurníku odpočíval kohoutek se slepičkou a jejich dětmi kuřátky. Na každém statku najdeme také správného hlídače – pejska, který číhá u boudy. A takového jedno hlídače si starší děti poskládaly z papíru, domalovaly mu čumáček, dolepily očka a posadily před boudu. Aby měl pejsek na koho dávat pozor, vyrobily děti z kulatých papírových tácků zvířátka – prasátko, kravičku i kuřátko. Také zkoušely zvířátka vymodelovat z plastelíny.

V závěru týdne jsme si s dětmi povídali, zda mají doma nějaké zvířátko ve svém okolí, o které se musí starat. Někdo má doma želvičku, jiný morčátka, další křečka či kočičku nebo u dědečka a babičky pejska. Také jsme si vysvětlili rozdíl mezi hospodářským zvířetem a domácím mazlíčkem. Při pobytu v lese jsme si vyprávěli pohádku O třech prasátkách, která si stavěla dům ze sena/trávy, dřeva nebo cihel/kamení. Děti se rozdělily do tří skupin a domečky prasátkům zkoušely postavit. S paní učitelkou Vendulkou si děti v přírodě zacvičily a zahrály pohybovou hru „Na ovečky a vlka.“

Během tohoto týdne se uskutečnilo také několik dalších významných akcí. V úterý jsme se společně vyfotografovali. Ve středu proběhla poslední lekce plaveckého výcviku. Děti z plavecké skupiny “Delfínci” si zaskákaly na velkém skákacím můstku. Ostatní děti skákaly do vody nebo jezdily na skluzavce. Ve čtvrtek předškolní děti navštívily fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, kde pro děti měly budoucí paní učitelky připravený program na téma: “Proč je papír důležitý?”. Děti si osvojily vědomosti i dovednosti, které se týkají výroby, zpracování a využití papíru. Pro děti byly připraveny stanoviště. Seznámily se s tím, že papír se vyrábí ze stromů a vyzkoušely si pokácet les. Zopakovaly si jaké máme druhy stromů (listnaté, jehličnaté), jejich části a plody stromů. Objevovaly, jaké bohaté využití má papír a k čemu ho můžeme využít (toaletní papír, karton, atd.) a následně jej správně roztřídily. Děti ví, že použité kapesníky, plata od vajíček a jiné patří do směsného odpadu, kdežto pomalovaný papír a karton do modrého kontejneru. U dalšího stanoviště měly děti možnost si osvojit dovednosti při zpracování a  recyklaci papíru. Děti si nejprve natrhaly papír, poté namočily do vody a následně si z něj vyrobily nový papír v libovolném tvaru. Na závěr celého programu po splnění všech úkolů dostaly děti medaili a velkou pochvalu.

Pozdrav posílá paní učitelka Lenka