Lidské tělo-smysly 16.-20.1.2023

I v uplynulém týdnu jsme nahlédli do tajů lidského těla. Tentokrát jsme si však povídali o lidských smyslech. Děti se naučily, kolik jich lidé mají, kde se nachází a k čemu nám slouží. Zahrály si hry, pomocí kterých vyzkoušely své smysly. Poznávaly známé písničky podle sluchu, poznávaly obrázky pomocí hmatu nebo se snažily dojít za zvukem se zavázanýma očima. Děti vytvořily dvojice, kdy jeden z dvojice měl zavázané oči a druhý vedl kamaráda po třídě. Nejen, že si děti navzájem důvěřovaly, ale také se mohly vcítit do lidí, kteří přišli o zrak. Děti  rozeznávaly fotografie očí svých kamarádů a přiřazovaly je ke správnému kamarádovi. Pomocí tuže a vodových barev děti namalovaly lidské oko. Týdenní povídání jsme si zpříjemnili naučením se nové básničky „Smysly“. Děti si zacvičily s písničkou „Hlava, ramena“. Na závěr týdne jsme byli v sokolovně. Nejen, že si děti zahrály pohybové hry, slalomy, ale i si zacvičily s padákem. Na závěr cvičení relaxovaly pod padákem.