Ledové království 22.-26.1.2024 – Berušky

Na začátku tohoto týdne jsme se díky počasí ocitli opravdu v „Království ledu“. Po víkendovém ochlazení nám příroda ukázala, co všechno dovede vykouzlit. V plánu jsme v pondělí měli navštívit nedaleký les a přinést krmení lesním zvířátkům na přilepšenou. S  plnými batohy dobrůtek, které děti přinesly z domova (jablka, mrkev, kaštany, semínka pro ptáky, ovesné vločky, kukuřice, ořechy, aj.) jsme se vypravili do ledového království lesa. Cestou se děti naučily a vlastní zkušeností poznaly pravdivost říkánky vztahující se k lidové pranostice:  Leden, leden, přikryl vodu ledem, a kde byly včera louže, tam to dneska pěkně klouže. Krmení děti  obyvatelům lesa naservírovali na pařezy, snad si na nich pochutnají (za nějaký čas to půjdeme zkontrolovat). Z dálky jsme pozorovali těžbu a odvoz dřeva. Cestou tam i zpět jsme si užili spoustu legrace, děti se zdokonalovaly v chůzi a pohybu v nerovném terénu a klouzání na zledovatělých plochách.

Druhý den jsme si s dětmi povídali o vycházce do lesa, proč jsme krmení zvířatům nesli. Pomocí obrázku se děti seznámily se ctností STAROSTLIVOST.  Vedli jsme diskuzi, o co a koho se člověk může starat. Poslechli jsme si píseň MĚSÍCE (Hradišťan), na kterou děti s  pomocí různých šátků tancovali. V tento den k nám přijelo Divadlo z truhlice s pohádkou „Skřítek Zubykaz“. Děti se vtipnou formou dozvěděly, proč je péče o zuby tak důležitá.

Jemnou motoriku děti během týdne procvičovaly při šití – spojování dílků sněhuláka (provlékání provázku dírkami), vystřihováním sněhuláka z papíru, lepením a skládáním vatových tyčinek do tvaru vločky. Vločky děti skládaly a tvořily také z dřívek různých délek. Z grafomotorických prvků si děti vyzkoušely vlnovku.  Ve spontánních hrách si děti hrály na školu, na rodinu, loutkové divadlo, stavěly z lega,  kartonových cihel a kostek hrady a domy. Bavilo je pozorování drobných věcí pod mikroskopem a výukové programy na tabletech.

Předškoláky čekala další lekce z Metody dobrého startu, tentokrát s písní Kdybys měla má panenko, ve které si upevňovaly dovednosti -porozumění textu, rytmizace, pravolevá orientace, spolupráce ve skupině, sluchové vnímání (prví a poslední hláska ve slově, rozklad slov na slabiky), grafický záznam rytmu písně.

Z důvodu nepřízně počasí (silného deště) jsme se jedno dopoledne přenesli do Ledového království pomocí pohádky, kterou jsme si pustili na interaktivní tabuli. Pohybově se děti dostatečně vyžily v pátek při cvičení na Sokolovně. Protáhly si celé tělo při rozcvičce, cvičení s kruhy, skákání do měkké podložky a trampolíně.

Hana Pröschlová, třída Berušky