Kouzelník “Podzim” 4.-8.10.2021

Máme měsíc říjen a s ním spoustu proměn v přírodě. Začínají se barvit listy na stromech a pomalu opadávat, ráno a večer je venku chladno, fouká vítr a někdy i prší. Zvířátka se chystají na blížící se zimu, lidé sklízejí úrodu z polí a zahrad. O tom všem jsme si povídali u obrázků a knížek, pozorovali změny počasí a doplňovali kalendář přírody.

Celým týdnem nás provázela pohádka “Boudo, budko, kdo v tobě přebývá.” Napodobovali jsme hlasy a pohyby zvířátek při motivačním cvičení i v pohybových hrách Na ježka, Na medvěda, Na zajíčka. Při vycházce do lesa jsme pro zvířátka z pohádky postavili z klacíků a kůry domeček. Pohádku jsme si zahráli a také ji zkoušeli nakreslit.

Na zahradě jsme sbírali a navlékali barevné listí jako dračí ocásky, pomáhali hrabat spadané listí a hráli oblíbené pohybové hry. Nejstarší děti – předškoláci zvládli další lekci plavání a v pátek jsme se s dětmi ze třídy Berušek vypravili cvičit na sokolovnu.

Všechny moc zdraví paní učitelka Bohunka.