Kouzelník podzim 31.10.-4.11.2022

První listopadové dny jsme si u Sluníček v ranním kruhu povídali o proměnách počasí, barvách v přírodě, délce dne a noci, svátku Halloween a Dušiček. Kdo chtěl, mohl přijít v halloweenském kostýmu. Oslavili jsme další čtvrté narozeniny a pochutnaly si na sladkém překvapení od oslavence. Děti se seznámily s písní O Podzimkovi, která byla motivací k tvoření podoby obličeje skřítka Podzimka (kresba tuší a dolepení vylisovaného listí). Opakovali jsme podzimní říkadla a písničky Pod našim okýnkem, Foukej větříčku, Brambora, Leze ježek, Byla jedna babka, Dešťové kapičky, učili se novou říkánku Padá listí, Drak a písničku – Vyletěl si pyšný drak. Zrakové vnímání děti procvičovaly při skládání rozstříhaných podzimních obrázků, štětcem a temperovou barvou malovaly papírové dýně, skládaly draka, kterému nalepovaly ocásky z barevných proužků papíru.

V rámci logopedické prevence jsme procvičovali dechová a artikulační cvičení motivované větrem, deštěm, drakem a jeho náladou (úsměv, mračení, zubení se,..). Zahráli jsme si hru Člověče, nezlob se a různé druhy pexesa.

V úterý odpoledne proběhla na zahradě školy Podzimní slavnost, na kterou přinesly děti doma vyrobené halloweenské dýně.  Děkujeme maminkám, které přinesly k občerstvení různé dobroty.  Nejdříve jsme společně s rodiči hrabali a uklízeli spadané listí, poté se zahřáli u ohně, opekli si svačinu a po setmění vyrazili na lampiónový průvod. Za pomoc s úklidem všem moc děkujeme.

Ve středu nás navštívili policisté z Městské policie Zlín. Nejstarší děti se zúčastnily prevenčního programu s názvem Bezpečí pro naše nejmenší, na které policisté seznámili děti s možným nebezpečím, se kterým by se mohly děti setkat. Moc se nám líbila ukázka práce policistů a policejního psa.

V lese děti pozorovaly a určovaly barvy, sbíraly a hrály si se spadaným listím, na honěnou, při vycházce objevovaly plody na keřích a stromech.
V pátek jsme si opět pořádně zacvičili se Sokolem. Opět nás doprovázel ježeček Mareček, s kterým si děti procvičily další dovednosti s míčem (házení, chytání, podávání v kruhu, řadě a zástupu). V ranním kruhu jsme si povídali o tom, co budeme dělat ve dnech volna a losovali, ke komu půjdou na návštěvu třídní človíčkové Fanda a Tázinka. Už teď se těšíme na pondělní sdílení zážitků a vyprávění, co všechno prožili nejen oni, ale také ostatní děti.