KONZULTACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče dětí, které čeká na jaře zápis do 1. třídy základní školy,

v měsíci listopadu Vám nabízíme individuální konzultace o rozvoji a vývoji dítěte a jeho připravenosti pro vstup do 1. třídy základní školy.

třída SLUNÍČKA – úterý 24.11. 2020 od 15.30 hodin, v časových intervalech cca po 10-15 min.
třída BERUŠKY – úterý a čtvrtek 24. a 26. 11.2020 od 15.30 hod., v intervalech 10-15 minut.

Vaše časové možnosti prosím nahlaste třídním učitelkám, případně se zapište k časovému rozvržení konzultací. Pokud Vám nabízené termíny nevyhovují, je možné se domluvit individuálně dle časových možností pedagogů.