Koloběh života 7.-11. 3. 2022

Jaro ťuká na dveře, v přírodě se objevují první jarní kytičky, a proto si toto krásné období zasloužilo naši pozornost. S dětmi jsme se věnovali tématu „Koloběh života“. Toto široké téma jsme začali jak jinak než od vody, protože bez ní by nebyl život. Nejprve jsme si vysvětlili koloběh vody pomocí krátkého videa a následně jsme s dětmi vyzkoušeli pokus, jak se vypařuje voda. Děti zjistily, že voda má 3 podoby: led, voda a pára. V ranních hrách děti „zachraňovaly“ zamrzlé hračky v ledu, kdy pomocí pipety a vody rozpouštěly led. Následně jsme si ukázali, co se stane s vodou, když se zahřeje. K této činnosti jsme využili varnou konvici, do které jsme dali vodu a následně pozorovali, co se stane, když se zapne. Děti zjistily že, pokud se voda zahřeje, tak se začne vypařovat a stane se z ní pára. Tento jev se odehrává i v přírodě, povídali jsme si, kde se všude voda objevuje, co se stane, když se vypaří a jak se následně dostane na zem. V návaznosti na toto bádání jsme pokračovali v dalších pokusech. Zasadili jsme si semínka, které zaléváme a budeme čekat, jestli nám vyroste nějaká rostlinka. Další experiment nám odhalí, proč rostliny potřebují vodu. Růži jsme dali do obarvené vody a budeme pozorovat, co se stane s růží. Voda je důležitá nejen pro lidi, ale i pro rostliny. Děti si prohlížely encyklopedie a povídali jsme si, jak stromy a jiné rostliny přijímají vodu pomocí kořenů. Jelikož je voda důležitá, připomínaly jsme si, jak s vodou šetřit a jak se o ni starat. Ve skupinkách děti třídily, co patří a co nepatří do rybníčku. Na naše povídání a objevování jsme navázali výtvarnou činností, kdy děti ztvárnily koloběh vody. Starší děti obkreslovaly nebo si samy namalovaly kapku, kterou vystřihly, dělaly kuličku z krepového papíru a lepily. Mladší děti si společně udělaly sluníčko, nebo namalovaly mrak. Naučily jsme se písničku „Deštník“, kterou jsme doprovodili hrou na vlastní tělo. Fáze deště jsme zdramatizovali pomocí vlastního těla. Poslechli jsme si skladbu od Bedřicha Smetany  „Vltava“ a děti popisovaly, co jim skladba připomíná (tok vody).

Středeční den patří toulkám v přírodě a pobytu v lese. Pomocí přírodnin děti tvořily sluníčko, které je pro nás také moc důležité.

V dopoledních hrách si děti mohly vyzkoušet poznat předměty pomocí hmatu, které jsou ukryty v balonku a přiřadit je ke správnému obrázku. Rovněž jsme zdokonalovali grafomotoriku, kdy si děti nejprve vyzkoušely v prostoru chodit po obloučku; uvolnili jsme ruce a následně trénovali horní a spodní oblouk. Děti vymalovávaly kapky podle teček v mraku, kolíčkovaly správnou číslovku podle počtu předmětů na obrázku nebo řadily obrázky podle druhu a počtu. Jelikož koloběh života se týká i nás lidí, povídali jsme si o průběhu života. Děti si přinesly vlastní fotografie, na kterých jsou ještě malé miminka. Fotografie jsme pozorovali, povídali jsme si o rozdílech, jak rosteme a jaké jsou fáze lidského života. V souvislosti s tímto tématem si děti vytvořily zavinovačku se svou fotografií.

V pátek jsme se vydali se třídou Sluníček na Sokolovnu, kde na děti čekaly pestré pohybové aktivity.

Uplynulý týden byl plný objevování, ale i plný dobrých skutků. Ve středu proběhlo předání sbírky hraček pro ukrajinské děti oblastnímu spolku Českého červeného kříže a ve čtvrtek předání  finanční podpory ve výši 2500,- Kč zlínskému kočičímu útulku Dobré ruce (do sbírky přispívali rodiče s dětmi v době konání Tříkrálové sbírky 2022). Tímto bychom chtěli všem poděkovat, že pomáháte.

S přáním krásně prožitého víkendu,

Paní učitelka Barunka.