Každý něco umí a dovede 4.-8.3.2024-Berušky

První dny měsíce března jsme se věnovali tématu povolání. V kruhu děti povídaly o tom, co dělají (jaké mají zaměstnání) a kde pracují jejich rodiče. Hráli jsme námětové hry – na kadeřnice, stavitele, architekty, malíře, švadleny, ševce, módní návrháře, uklízečky, opraváře, aj. Podle obrázků děti určovaly druhy povolání,  pojmenovávaly a přiřazovaly, jaké předměty k němu lidé potřebují. Poznávaly povolání a řemesla ukrytá v hádankách a pohádkách. Podle obrázků zkoušely děti poznat, správně seřadit  a převyprávět děj pohádek O kohoutkovi a slepičce a O třech prasátkách.  Odpovědi, čím by chtěly děti být až vyrostou jsme zapsaly (můžete si je přečíst na nástěnce).

Při aktivitách a hrách jsme se zaměřily na rozvoj jemné motoriky (např. vystřihování po čáře, provlékání provázku, vázaní uzlů, smyček, modelování z plastelíny, skládání papíru, .. ), z grafomotorických prvků děti procvičovaly zuby a elipsy, ve dvojicích zkoušely namalovat obrázek s jarními motivy.  Tancovali jsme na písničku Popeláři od M. Růžičkové.

V pondělí se děti zúčastnily další lekce plavání. Ve středu se několik předškoláků (další polovina příští týden) věnovala další lekci Kreslíme s písničkou, intenzivní předškolní přípravy inspirované Metodou dobrého startu. Tentokrát nás při rytmizaci, hrách a grafomotorickém záznamu rytmu provázela píseň Jedna, dva, tři, čtyři, pět.  Ve čtvrtek jsme se vypravilo do lesa, kde jsme si kromě stavění domečků pro zvířátka a skřítky zahráli novou v současnosti u děti nejoblíbenější pohybovou hru „Krvavé koleno“. Cestou do lesa jsme pozorovali probouzející se přírodu a zahrádky, pojmenovávali jarní květiny a zastavili se také na chvíli pozdravit nemocného kamaráda ze třídy. V pátek jsme se pěkně nastrojeni vypravili do divadla na Malou scénu na pohádku O princezně, která ráčkovala. Cestou zpátky děti procvičovaly výslovnost hlásky „R“ a zkoušely, komu jazýček už pěkně vibruje.

První březnové dny jsme ve třídě také přivítali 2 nové kamarádky, které k nám přestoupily z jiných mateřských škol. Děti je velmi mile přivítaly, vše jim ukázaly a vysvětlily jim, jak to u nás chodí. S adaptací nových děvčátek jsme my, paní učitelky, měly tudíž minimální práci. Hned v prvních hodinách si našly nové kamarády a bezprostředně se začlenily do kolektivu. Oslavili jsme také další narozeniny a svátek.

paní učitelka (ředitelka) Hanka