Ve čtvrtek nás čekala návštěva 3.ZŠ, kterou máme hned vedle školky. Přivítaly nás milé paní učitelky a žačky osmé třídy, které nás celou návštěvou provázely. Naše první kroky zamířily do 1.A, kde nás paní učitelka zapojila do výuky matematiky. Děti si vyzkoušely poznávání čísel pomocí...

První dny měsíce března jsme se věnovali tématu povolání. V kruhu děti povídaly o tom, co dělají (jaké mají zaměstnání) a kde pracují jejich rodiče. Hráli jsme námětové hry - na kadeřnice, stavitele, architekty, malíře, švadleny, ševce, módní návrháře, uklízečky, opraváře, aj. Podle obrázků děti...