Jarní koledování 11.-15.4.2022

Ben, ben, ben, všechny blechy ven a vajíčka do košíčku, sem, sem, sem!

Tuto krátkou velikonoční říkánku a také Hody, hody, doprovody,….jsme si každý den opakovali, aby kluci věděli, jak na Velikonoční pondělí koledovat. Počítali jsme, kolik dnů do Velikonoc zbývá, řekli jsme si, jak se jednotlivé dny před Velikonocemi jmenují a jaké zvyky a tradice k těmto dnům patří (Květná neděle, Modré pondělí, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a pondělí.). Podle obrázků děti poznávaly a určovaly symboly Velikonoc – kraslice, tatar (pomlázku), mazanec, jidáše, řehtačku, …..

Týden byl z důvodu velikonočních prázdnin pro některé velmi krátký, proto jsme se hned od pondělí pustili do práce, abychom všechno stihli.

Děti pracovaly v malých skupinách i individuálně, procvičovaly jemnou motoriku a souhru obou rukou, trhaly papír na malé kousky, stříhaly, lepily, malovaly, skládaly jednoduché slepičky z papíru, které pak dozdobily a dokončily dle své fantazie. Z papírové krabice, kterou nejdříve natřely temperovými barvami vyrobily slepicím kurník. Z kousků papíru děti lepily kuřátka, ti starší zvládly samostatně vyrobit velikonoční přání, které pak darovaly někomu z blízkých. Klukům se líbilo zdobení obřích kraslic nejrůznějšími kousky stavebnic. Předškoláci si procvičili prostorovou orientaci na ploše papíru, kreslili různé obrázky podle pokynů paní učitelky (kreslený diktát). Další dovednosti potřebné k úspěšnému vstupu do základní školy procvičovali také v přípravném sešitu Cesta do školy. Mladší děti si zopakovaly rozlišování a pojmenování barev – skládaly barevné papírové vejce podle pokynů nebo předlohy.

Na zahradě si kluci vyzkoušeli pletení pomlázky z vrbových proutků a nechybělo ani malování a zdobení vyfouknutých vajíček.