Jarní blok plavání

Předškoláci z obou tříd mají za sebou již 3. lekci výuky předplaveckých dovedností. Výuku vedou zkušené instruktorky z Plavecké školy Zlín. Děti jsou podle úrovně rozděleny do 4 skupin – Želvičky, Žabičky, Kačenky a Delfínci. Každou skupinu má na starosti jedna lektorka se kterou si děti procvičují právě ty dovednosti, které potřebují pro zvládnutí budoucího plavání. Ti pokročilejší již dokonce trénují splývání na břiše i na zádech s deskou i bez ní.