Jak se budí jaro 20.-24.3.2023

Slunné a teplé počasí dalších březnových dnů nám naznačovalo, že se přiblížil čas odchodu paní Zimy. V pondělí jsme vyráběli ze starého papíru a kousků látek Smrtku, nebo také Moranu, Morenu. Na zahradě jsme Moranu vynesli a rozloučili se s ní pomocí jarních říkadel, písní a her (např. Zimo, zimo, táhni pryč , Přišlo jaro do vsi, Na jaře, Travička zelená, Zlatá brána, Kolo kolo mlýnské…aj). Protože v blízkosti školy není potůček, ani řeka, aby mohla odplout, byla spálena v ohni. Zvyk vynášení Morany nám také přiblížila pohádka Jak se Andulka bála Smrtky z příběhů Chaloupka na Vršku.

Při grafomotorických cvičeních, malování vodovými barvami i tuší, jsme procvičovali kreslením sluníček kruhy, tahy a čáry vedené všemi směry. Zrakové vnímání a pozornost děti trénovaly při hledání změn ve třídě a na zahradě, starší děti vyhledávaly stejné tvary – kytičky na řádku pracovního listu. Dovednosti jemné motoriky děti zdokonalovali při práci s plastelínou a lepením drobných papírových tvarů na papírový klíček k jaru, který si namalovaly vodovými barvami a vystřihly. Naučili jsme se dvě nové písničky s pohybem Hřej sluníčko hřej, Vozilo se na jaře a říkánku Jaro. Hrou “kolíčkovaná” si děti procvičily předmatematické dovednosti, počítaly ptáčky,  přiřazovaly stejný počet kolíčků jako je ptáčků a porovnávaly skupiny (méně, více, stejně).

Na zahradě děti pomáhaly při úklidu větviček z pokácených stromů, houpaly se v hamace, šplhaly a lezly po přírodních průlezkách. V lese jsme zdolávali nerovný terén, pozorovali přírodniny lupou, poslouchaly zpěv ptáků i bzukot hejna včel, který jsme objevili na vrbě jívě a kočičkách.

Ve středu jsme se vypravili do nedalekého divadla Malá scéna na hudební pohádku O pejskovi a kočičce. V pátek jsme si povídali co bychom chtěli dělat o víkendu a také si pořádně protáhli těla, cvičili jsme na zlínské Sokolovně. Běhali jsme v různém tempu se změnami poloh těla i směru, lezli vkleče na čtyřech i ve vzporu dřepmo, váleli  sudy, plazili se, zdolávali opičí dráhu a různé vysoké překážky, skákali na trampolíně i do měkké podložky.