O naší škole

MOTTO

Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.
/Linda Dobson/

 

Mateřská škola se znakem Delfínka se nachází v klidné městské části Lesní čtvrť, na okraji zástavby baťových domků, v blízkosti 3. ZŠ Lazy Zlín.

V patrové budově se suterénem, typu rodinné vily jsou 2 třídy a školní kuchyně. Součástí školy je členitá zahrada s herními prvky pro rozvíjení pohybových dovedností, pískoviště, vyvýšené záhonky, bylinková zahrádka, vodní kaskáda a venkovní učebna.

 

Zahrada, poloha mateřské školy a les v blízkém okolí nabízí zaměření na rozvíjení environmentální výchovy. Umožňuje vycházky, pozorování a prožitkové učení v přírodě.

 

 

KRÁTCE Z HISTORIE

Provoz školy byl zahájen v březnu roku 1949. Rozsáhlá rekonstrukce budovy se školní zahradou proběhla v letech 1983–1987. Další úpravy školní zahrady probíhaly v roce 2009. Během několika minulých let prošla škola mnoha úpravami, v nedávné době rekonstrukcí a zateplení střechy i  fasády. 

Od 1.1. 2003 je mateřská škola právní subjekt, jejím zřizovatelem je statutární město Zlín.

 

ČLENĚNÍ BUDOVY

 

V přízemí i prvním patře se nachází třída s hernou, šatna pro děti, umývárna a přípravna jídla. V suterénu je ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, kuchyň, sklady potravin, šatna pro personál, sociální zařízení a údržbové místnosti.

 

 

Mateřská škola má dvě třídy, Třídy se pro školní rok 2021/22 naplňují do počtu 22 a 23 dětí. 

 

 

 

VIZE A HLAVNÍ CÍLE

  • Být mateřskou školou, ve které jsou zdravé, šťastné a spokojené děti.
  • Rozvíjet potenciál a individualitu každého dítěte, zajistit jeho všestranný rozvoj v
    přírodním prostředí v duchu pohodové rodinné atmosféry.

 

NAD RÁMEC VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI NABÍZÍME

  • dietní stravu pro děti s celiakií, laktózovou intolerancí a alergií na bílkovinu kravského mléka
  • výuku základům plavání předškolních dětí zajišťovanou plaveckou školou v podzimních a jarních měsících 
  • projekty a programy: Les ve škole, Mrkvička, Celé Česko čte dětem, SE SOKOLEM DO ŽIVOTA – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
  • ucelený program “Píšeme s písničkou” inspirovaný Metodou dobrého startu, pro rozvíjení všech schopností a dovedností dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ potřebných pro budoucí čtení a psaní, blíže o metodě zde
  • logopedickou prevenci a podporu
  • výlety, exkurze, divadla, školu v přírodě