Informace pro rodiče nových dětí

Vážení rodiče,

na emailový kontakt uvedených na přihlášce k zápisu do mateřské školy (společný zmocněnec) vám bylo zasláno heslo k přístupu do informačního portálu EduPage, kterou ve škole používáme k omlouvání dětí a vzájemné rychlé komunikaci. Prosíme aktivujte si mobilní aplikaci přímo ve vašem telefonu a pošlete nám přes ní potvrzení, že jste s námi již ve spojení. Zdarma si ji můžete stáhnout do svého mobilu jak v operačním systému Android, tak iOS. Lze se samozřejmě přihlašovat také bez potřeby chytrého telefonu, prostřednictvím EduPage webové stránky přes počítač.

Vzájemná komunikace prostřednictvím EduPage je rychlá, omluvenku můžete poslat v kteroukoliv denní hodinu přímo učitelkám do třídy, kam vaše dítě dochází, vždy však nejpozději v omlouvaný den do 7.45 hodin. Paní učitelka vám omluvenku potvrdí odesláním potvrzení o akceptování. Omlouvat děti je nadále i možné na tel. č.  577 438 872, do 7.45 hodin v daný den. 

Komunikovat přes EduPage můžete nejen s třídními učitelkami vašich dětí, ale také přímo s ředitelkou školy.

Prosíme aktivujte si mobilní aplikaci přímo ve vašem telefonu a pošlete nám přes ní potvrzení, že jste s námi již ve spojení.

Těšíme se na Vás ve středu 1.září 2021.

Bc. Hana Pröschlová