Informace o změně ve třídě Berušek

Milí rodiče,

ve čtvrtek 20.1.2022 v 15.20 hodin proběhla již dříve oznámená krátká informační schůzka třídy Berušek. Přítomní zákonní zástupci dětí byli informováni o změně, ke které dojde od pondělí 24.1.2022 ve třídě Berušek.
Paní učitelky, Bc. Lenka Kaňová a Mgr. Magda Ondráčková se rozhodly přijmout jinou profesionální nabídku a odchází z naší mateřské školy. Na informační schůzce byly přítomným rodičům představeny nově nastupující paní učitelky.

Ráda bych tedy i Vám, rodičům, kteří se schůzky nezúčastnili a rodičům dětí ze třídy Sluníček, představila nové paní učitelky, které nastupují od příštího týdne na jejich místo.

Novými třídními učitelkami dětí ve třídě Berušek jsou od 24.1.2022 Mgr. Barbora Janoštíková, se kterou jste se již někteří měli možnost setkat v uplynulých dnech (hlavně v odpoledním čase) a Mgr. Lenka Švadleňáková.

Všichni se snažíme o to, aby změna byla pro děti, Vás i nás, co nejpříjemnější a probíhala v poklidu. Nové paní učitelky dochází do mateřské školy již několik dní, aby se postupně s dětmi seznamovaly a převzaly si od odcházejících učitelek veškerou třídní dokumentaci a informace o dětech. Protože Vás nové paní učitelky ještě neznají, budou se v následujících dnech při vyzvedávání dětí doptávat, koho si jdete vyzvednout.

Nevím, zdali se nám do pondělí povede na nové paní učitelky přesměrovat třídní komunikaci přes EduPage, proto raději nepřítomnost dítěte oznamujte v nejbližších dnech telefonicky, nebo zprávou určenou ředitelce školy. Prosíme, kdo má nějaké obtíže s fungováním EduPage, oznamte (co konkrétně nefunguje) ve třídě, nebo mi napište zprávu, zkusíme s odborníkem vyřešit.

Pokud byste chtěli s novými učitelkami hovořit o potřebách svého dítěte osobně, neváhejte se na ně obrátit, za každé informace od Vás budou rády.
Věřím, že tuto situaci, zvládneme spolu bez obtíží, neboť našim cílem jsou spokojené děti, rodiče i všichni zaměstnanci školy.

Zápis z informační schůzky ke stažení ZDE.

S přáním všeho dobrého,
Hana Pröschlová, ředitelka mateřské školy