Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku dochází i u nás v mateřské škole k několika změnám.

Ve třídě Berušek je naší novou posilou paní učitelka Mgr. Magda Ondráčková, která vystřídá odcházející paní učitelku Bc. Eriku Polozovou.

ZMĚNA ČASU PŘÍSTUPU DO MŠ PROSTŘEDNICTVÍM ČIPU

Vstup do školy pomoci čipů bude rodičům umožněn v čase:

  •   6:15 –  8:15 hodin
  • 12:10 – 12:30 hodin
  • 14:30 – 16:30 hodin
  • Přivádějte děti do 8:00 hodin
  • Při mimořádném pozdějším příchodu, odchodu (lékař), vždy dopředu informujte učitelku. Zazvoňte na zvonek a vyčkejte (věnujeme se dětem).

PŘI VSTUPU DO BUDOVY PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PRAVIDEL (rodič vstupuje do budovy školy s nasazenou rouškou či respirátorem, dodržuje odstup od ostatních, nevstupuje do třídy, zdržuje se v budově po nezbytně nutnou dobu, k dispozici je u dveří desinfekce).

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MOHOU DOCHÁZET POUZE DĚTI, KTERÉ NEVYKAZUJÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. MOŽNÉ VYSKYTUJÍCÍ SE ALERGICKÉ PROJEVY (ASTMA, ALERGICKÁ RÝMA APOD.) JE NUTNÉ DOLOŽIT LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM. 

PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY SI DĚTI PO PŘEVLEČENÍ UMYJÍ RUCE. POTÉ DÍTĚ PŘEDÁTE DO TŘÍDY PANÍ UČITELCE.  

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ 

Nepřítomnost dítěte omlouvejte předem, nejlépe přes aplikaci Edupage (kdykoliv) nebo telefonicky do 7.45 hodin daného dne na tel. č.  577 438 872.

POZOR! Dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), je povinností zákonným zástupců včas nahlásit a omlouvat písemně každou nepřítomnost PŘEDŠKOLÁKA v mateřské škole! Tiskopis omluvenky je pro vás k dispozici u třídních učitelek, v šatně dětí, ke stažení zde

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 8.9.2021 (BEZ ÚČASTI DĚTÍ) 

BERUŠKY – OD 15.45 HODIN

SLUNÍČKA – OD 16.30 HODIN 

 

NAVÝŠENÍ CENY ZA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ 

z důvodu nárůstu cen potravin došlo novelizací vyhlášky o školním stravování ke změně finančních limitů na nákup potravin. Z toho důvodu navyšujeme cenu stravného s platností od 1. 9. 2021 takto:

  • celodenní stravné                                                           55,- Kč/den
  • celodenní stravné dětí s odloženou školní docházkou   64,- Kč/den

První vyúčtování stravy se z vašeho účtu strhne inkasem k 15.10.2021, prosíme o kontrolu Vašich limitů, které jste si při vyřizování inkasa nastavili a případně o jejich navýšení na částku 2200,- Kč.

 

PLATBA TŘÍDNÍHO FONDU 

Peníze do třídních fondů (kulturní a sportovní akce) budou vybírány BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy. Částka vybíraná do třídního fondu je 1000,- Kč pro nově příchozí děti.

číslo účtu MŠ: 1422572329/0800, uveďte KS: 3333, do poznámky: jméno a příjmení dítěte

Většina dětí, které navštěvovaly školu v minulém školním roce má na fondu dostatečnou výši. Pokud si nejste jisti jaká částka se z minulého roku převáděla, informujte se u paní učitelek. 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY OD ZÁŘÍ

Předplavecká výuka – pouze předškolní děti (od 9.9.2021)

Děti se učí základům plavání pod vedení profesionálních trenérů Plavecké školy Zlín. Blok plavání bude tvořit 8 lekcí, (vždy ve čtvrtek od 9.9.2021) ve kterých se budou učit základům plavání, či se zdokonalovat ve svých plaveckých dovednostech. Na plavání odchází děti ze školy po 12.00 h. Plavání bude probíhat v době 12.45 – 13.45 h. Rodiče si mohou své dítě vyzvednout po plavání ve 14 h, přímo v budově městských lázní (nahlásí ráno třídním učitelkám). Ostatní děti odchází zpět do mateřské školy (návrat cca ve 14.40 hodin).

Pokud máte zájem o plavání, zapište do 8.9. váš zájem do tiskopisu na informační tabuli, která je umístěna před vstupem do třídy.

Placení plavání  BEZHOTOVOSTNĚ – převodem na účet školy. Cena za podzimní plavání je 720,- Kč (8 lekcí). číslo účtu MŠ: 1422572329/0800 uveďte prosím KS: 4444  do poznámky: jméno a příjmení dítěte

CVIČÍME SE SOKOLEM ANEB 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

V rámci projektu budou všechny děti od října 1x za 14 dní (období říjen – duben) navštěvovat Sokolovnu, kde si budou zdokonalovat své pohybové a motorické schopnosti a dovednosti.

 

NABÍDKA BRUSLENÍ PRO DĚTI Z MŠ A 1. STUPNĚ

pokud máte zájem o získání „bruslenky“ pro Vaše dítě, nahlaste paní učitelce ve třídě, nejpozději do středy 8. září 2021. Bruslenka umožňuje vstup pro dítě na ledovou plochu za symbolickou cenu 10,- Kč.

Termín bruslení: vždy v pondělí od 18:15 do 19:15 hodin.

Zahájení bruslení bude 4. 10. 2021.

Bruslenka:

– opravňuje ke vstupu na ledovou plochu PSG Arény,

– je určena pouze pro žáky I. stupně ZŠ a děti z MŠ

Cena:

– 1 dítě (držitel průkazu) platí 10 Kč,

– 1 zákonný zástupce (doprovod) platí 10 Kč,

– další rodinný příslušník platí plnou platbu

 

Věříme, že jsme Vás hned na začátek nezahltili příliš mnoha informacemi. Těšíme se na shledání s dětmi a vámi ve středu 1. září.

za kolektiv mateřské školy Bc. Hana Pröschlová