Hrajeme si s pohádkou 17.-21.1.2022

Také v tomto týdnu jsme se zabývali tématem pohádek. Během týdne si děti přinášely z domu své oblíbené pohádkové knihy. Seznámily nás se svými pohádkovými hrdiny. Společně jsme si zopakovali, co pohádka vlastně je, jaké druhy pohádek mohou být, proč je pro nás důležitá a čemu nás učí. Zkoušeli jsme si vzpomenout na názvy klasických i nových pohádek.

Námětem vzdělávacích aktivit a her týdne se stala všem dobře známá pohádka O červené Karkulce. Pohádku děti “četly” pomocí obrázků, vyprávěly a seřazovaly děj pohádky na obrázcích podle posloupnosti, skládaly rozstříhané obrázky postav z pohádky. Ve dvojicích si děti vyzkoušely rytmizaci se hrou na tělo.

Vlka i Karkulku děti vyráběly z papíru. Nejdříve procvičovaly stříhání papíru na menší kousky a lepením částí vytvořily hlavu vlka. Starší děti vystřihly postavu Karkulky z papíru a dokreslily detaily. Předškoláci si vyzkoušeli napodobování písmen, obrázkové čtení, ve skupinové práci společně vytvořili prostorové vyjádření lesa, kterým kráčela Karkulka k babičce. A samozřejmě jsme pohádku také zahráli.

Zahráli jsme si několik pohybových a smyslových her, např. Kde jsi Karkulko? Čaruji čaruji v temném lese, Domeček, stromeček, hříbeček, Zima, přihořívá, hoří, Prstýnek.

V grafomotorických cvičeních si děti vyzkoušely vlčí zuby, nejdříve na velkém formátu v kleče na zemi, pak na papíře. Procvičovaly si také vedení čáry ve vyznačeném prostoru, bludištěm provedly Karkulku k domečku babičky. Naučili jsme se novou říkánku s pohybem, jmenuje se Pohádkový svět. Poproste děti, naučí vás ji.

Ve čtvrtek nás čekal DEN NAOPAK. Společně jsme vymýšleli, co vše se dá dělat naopak, např. přijít v obráceně oblečeném oblečení, nosit naopak nasazené papuče, chodit, běhat, skákat, tancovat, lézt pozpátku, číst naopak, poznat co je ve třídě naopak, používat místo pravé ruky levou nebo místo levé pravou, jíst příborem naopak, vykreslovat omalovánku obrácenou naopak.  Všechny jmenované aktivity si děti vyzkoušely a byla u toho velká legrace. Den naopak si budeme muset ještě zopakovat.

Zajímavým zpestřením odpoledních činností, které udělalo velkou radost všem dětem, zejména klukům bylo opravdové závodní auto, které jezdí Barum rally. Děti si mohly vyzkoušet helmu a usednout za volant závodničky.

Moc děkujeme tatínkovi Kubíka, který do třídy Berušek chodil v minulých dvou letech. Poděkování patří i Kubíkovi, že stále myslí a vzpomíná na své kamarády ze školky.