Ekocentrum Na Pasece Velíková 15.5.2024

Ve středu 15. května jsme se vydali společně se třídou Sluníček na celodenní exkurzi do Ekocentra Na Pasece. Přesun trolejbusem a autobusem děti bezpečně zvládly (máme natrénováno). Na „Berušky“ čekaly v krásném přírodním prostředí dvě milé lektorky a výukový  program Život pod vodní hladinou. Nejdříve se ale děti posílily svačinou připravenou z domu a seznámily se s prostory i zázemí Ekocentra. Děti vymýšlely jaké různé podoby může voda mít a zkoušely je pohybově napodobit a předvést. Poté si nás lektorky rozdělily do 2 skupin. Jedna skupina šla prozkoumávat život v jezírku a druhá se na louce věnovala tématu potravního řetězce živočichů žijících u vody. Po zvládnutí připravených činností se skupiny vyměnily. Pomocí obrázků a určovacích klíčů děti poznávaly vylovené živočichy z jezírka a prohlížely je pod zvětšovacími skly. Zahráli jsme si několik pohybových her, ve dvojicích si děti zopakovaly, co se dozvěděly a naučily.

Po programu jsme si pochutnaly na vynikajícím obědě uvařeném ve zdejší kuchyni kuchařem Járou. Po krátkém odpočinku při hře v pískovišti, vaření v zahradní kuchyňce, jízdě na skluzavce, odpočinku na louce a lese jsme se městskou dopravou vrátili zpět.

Hana Pröschlová