Dušičky nebo Halloween?

2. 11. – 6. 11. 2020

Tak jako každý rok v tuto dobu jsme stáli před rozhodnutím co dětem  nabídnout. Naší prioritou bylo dětem nabídnout další českou lidovou tradici v podobě slavení Památky všech zemřelých. Nechtěli jsme ale dětem ani odepřít pro ně tak atraktivní oslavy Halloweenu.

Začali jsme již minulý týden, kdy byl provoz školky omezen a tvořili jsme s dětmi halloweenské strašidelné lampičky na svíčku. V tomto týdnu jsme začali vyprávěním z víkendu, kdy většina dětí s rodiči již navštívila hřbitov a byli společně zapalovat svíčky. Pro upřesnění tradice a zvyků jsme si pustili video Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Dušičky. Po tomto příběhu už pro nás bylo jednodušší představit si rozdíly ve slavení Dušiček a Halloweenu.

Protože se měsíc listopad neobejde bez deště a bez sychravého počasí, nachystali jsme si pro děti již známou písničku „Prší, prší“. Ve školce máme nový hudební nástroj „Boomwhackers“, což jsou barevné trubičky. Tento hudební nástroj vydá zvuk, když s ním pořádně bouchnete.  Název pochází z angličtiny. Boom znamená dunět, whack je třísknout. Je to plastová trubka, kterou když se udeří, vydá tón. Každá trubka je odlišena barevně a ještě je na ní napsáno, o jaký tón se jedná. Děti si pak podle barevných připravených not mohou sami zahrát jednoduchou písničku.

Naším prvním pokusem s tímto nástrojem byla právě písnička „Prší, prší“. Podívejte se, jak se dětem dařilo. Některým holčičkám se hraní zalíbilo a zvládly písničku zahrát úplně samy.

V metodě dobrého startu jsme si pak zopakovali další hudební nástroje (housličky, basu, bubínek, trumpetu) ukázali si je na obrázku. Naučili se písničku „Já jsem muzikant“ a podle kresebného vzoru se ji pokoušeli kreslit do rytmu. Tahle písnička byla pro děti dost těžká, a proto jsme ji cvičili s každým individuálně na jeho pracovní list.

V průběhu celého týdne jsme se pak zaměřili na rozvoj předmatematických představ. Byly nachystané dva pracovní listy (lehčí a těžší verze) a další vzdělávací aktivity, které máte zaznamenané na fotografiích.

Pracovní list1 

Pracovní list 2

Další pro děti novou a zajímavou aktivitou bylo poslechové cvičení ze sluchátek. Slavnosti dušiček a halloweenu jsou propojené strašidelnými zvuky a tajemnem. Na děti ve sluchátkách čekalo 6 krátkých zvukových záznamů strašidelných zvuků. Na pracovní list pak k obrázkům zaznamenaly, který zvuk slyšely jako první, druhý … atd.

Společně jsme si vydlabali a nakrájeli dýni. Pro někoho zážitek, pro někoho nudná aktivita, do které se nechtěl zapojit.

Spousta zábavy na nás také čekala na zahradě s padajícím listím. Kdo chtěl, mohl se zapojit do úklidu zahrady a hrabání listí. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese a zanesli jsme jim kaštánky ke krmelci.