Dušičkový čas 30.10.-3.11.2023

Přelom října a listopadu byl u Berušek námětem činností, her a aktivit Dušičkový čas.
V pondělí jsme si jako obvykle vyprávěli o tom, co děti i Fanda s Tázinkou prožili o víkendu. Vedli jsme rozhovor na téma – Co je Halloween a Co jsou Dušičky. Děti pracovaly s třídním kalendářem, přiřazovaly číslice, opakovaly dny v týdnu, měsíce v roce. Z kousků látky vyráběly duchy, mumie vytvářely namotáváním provázku na papírovou roličku. Zrakově vnímání a pozornost děti procvičily vyhledáváním stejných dýni a stínů. Na zahradě děti zkoušely dlabat dýni.
V úterý jsme se sešli v halloweenských kostýmech a tancovali na strašidelné písničky. Střihání po čáře děti trénovaly při vystřihování netopýra. Při řešení sudoku děti procvičily logické myšlení a soustředění. Pavouka s pavučinou děti vytvořily technikou otiskováním a dokreslováním fixem.
Navštívili jsme divadlo Malou scénu a pohádku Kosí bratři. Přáli jsme také k dalším 5.narozeninám.
Světýlka- lucerny pro Dušičky děti vyráběly zapuštěním barev do klovatiny dokreslováním a dolepováním detailů. Ve středu odpoledne jsme se na zahradě s rodiči setkali na Světýlkovém průvodu a užili si Stezku odvahy v lese.
Ve čtvrtek jsme si téma Dušiček přiblížili v příběhu Jak to bylo na Dušičky z pohádek Chaloupka na Vršku. Děti vyprávěly na koho vzpomínají, komu zapaluji svíčku. Vyzkoušeli jsme si pokus Lampion štěstí, ve kterém se díky horkému vzduchu vznese do vzduchu papírový pytlík. Vypravili jsme se na Lesní hřbitov, kde jsme zapálili svíčky u hrobu významných zlínských osobností T. Bati, M. Zikmunda a K. Zemana. V pátek děti na Sokolovně procvičovaly dovednosti s míčem.
Po celý týden nám před školkou svítila dýňová světýlka, které jste doma vytvořili. Moc za ně děkujeme.