Duben u Sluníček

Jedno malé ohlédnutí za měsícem dubnem ve třídě Sluníček. V měsíci dubnu k nám do třídy nastoupila nová paní učitelka Hanka. S ní a naší slečnou asistentkou Nikčou jsme si užívali povelikonoční radovánky a objevování probouzející se přírody na jaro. Hodně času jsme trávili venku, kde jsme zkoumali probouzející  se broučky,  rašící květy a bující pupeny na stromech  a keřích. Ani ve školce jsme nezaháněli. Učili jsme se rozpoznávat různé  živočichy,  hledali jsme kde asi bydlí a čím se živí. Byli jsme  se také  podívat  ve zlínském muzeu, kde jsme se seznámili se starými zlínskými řemesly. Na  konci měsíce jsme už i  s paní učitelkou Májou vyrazili do centra města, kde jsme si mohli  na  vlastní ruce a oči vyzkoušet, jak se třídí odpady a jak se správně chovat k naší planetě. Protože se v dubnu slaví Den Země, prakticky celý měsíc jsme se učili jak se správně třídí odpady a jak můžeme i my pomoci k tomu, aby nám na naší planetě bylo lépe.