Masopust – distanční výuka

pondělí 15. – středa 17. února 2021

Milé “sluníčka” posíláme Vám náměty na vzdělávací aktivity, které si doma vyzkoušejte s rodiči. Jak se Vám dařilo je plnit nám přineste ukázat, práci předškoláků si společně zhodnotíme a založíme do portfolií dětí. Máme pro Vás dobrou zprávu “Masopustní veselici” plánovanou na úterý 16.února si ve třídě Sluníček uděláme ve čtvrtek nebo v pátek (18. nebo 19.února), přineste si v tyto dny kostýmy nebo masky!

V tomto týdnu si povídáme o lidové tradici MASOPUSTU, kterou slavíme v měsíci únoru. Obdobím Masopustu se však nazývá celá doba od svátku Tří králů, který je 6. ledna a trvá do 6. neděl před Velikonocemi. Po tento celý čas se vždy dobře jedlo, hlavně hodně masa, tancovalo, pořádaly se různé zábavy a tancovačky, aby bylo lidem veselo a zkrátili si dlouhé zimní období. K tradici MASOPUSTU, kterou toto veselé období končí, patří masopustní průvod. Lidé se převlékají za různé masky a za veselého vyhrávání muziky kráčí průvod masek po vesnici nebo městě. U každého domu zahraje hudba a zatancují masky, aby se hospodáři v příštím roce vydařila úroda. Hospodář s hospodyní masky a muzikanty pohostí a večer se koná taneční zábava. A za jaké masky se lidé na Masopust převlékají?

Nesmí chybět medvěd, kterého vodí medvědář na řetěze, nevěsty, ženichové, hudebníci, kobyla, koza a jiné zvířata, smrtka, bába, cikánka, šašek, bába s nůší, slamění panáci, žid, různé masky řemeslníků – např. kominík, pekař, kovář, švec, řezník, dráteník. A jak to o Masopustu vypadalo kdysi dávno, když byl naši prarodiče a praprarodiče malí se podívejte v příběhu Jak to bylo o masopustu z příběhů Chaloupka na vršku. 

Naučte se krátké masopustní říkadla: 

Masopustní veselice, veselá je převelice. 

Lidé vodí po vesnici, medvěda i medvědici. 

Tancuj, tancuj medvěde, zábava se povede. 

 

Masopust, masopust, kobližky a masa kus.

Masopust, masopust, až to sníme, bude půst.

 

Skákej, medvěde, čert pro tebe pojede,

s malovaným měchem, stojí za ořechem,

s malovaným talířem, budeš v pekle malířem,

hujá, hujajá, hujá, hujajá.

Napadá Vás děti, co může znamenat slovo MASOPUST? Zkuste na to společně s rodiči přijít. Můžete si potom zahrát hru Masopust. Když se řekne MASO – tancuje se, běhá, raduje. Na slovo PUST se zastaví a nehýbá se. Zkusit to můžete i s muzikou: hraje – tancuje se, přestane hrát – nehýbáme se.

Protažení těla – nácvik hlubokého předklonu s říkánkou: 

Víte co visí dolů ze střechy a když je teplo kape z toho voda? (rampouch)

 Rampouch visí ze střechy (stoj rozkročný)

a vymýšlí neplechy. (poskoky na místě)

                                     Má však zmrzlé nožičky, (hýbání střídavě jednou a druhou nohou)

                                                  hlavičku i ručičky. (hýbání hlavou, rukama)

A tak jenom viset musí (stoj snožmo)

kdo chce, ať to taky zkusí.

(hluboký předklon, natažené kolena, ruce se dotýkají země).

Jak to chodí o masopustu? příběh s úkoly pro děti (sluchová paměť, pozornost)

Maminka smažila koblížky. Už jich byla na stole plná mísa. Budou prý chodit maškary! Bratr Andulky si vzal do každé ruky jednu koblihu a běží na náves. Andulka by se šla také ráda podívat, ale bojí se kozy a medvěda. Stojí jen u vrat a dívá se na silnici. Najednou zaduněl buben a zavýskala trubka. Maškary jdou! Je to řada muzikantů a strakatých panáků, kolem nich skáčou a křičí děti. Andulka se honem utíká schovat do světnice, ale maškar už je plný dvůr a hrnou se dovnitř. Pán v masce Žida rozkládá před maminkou hrnky a látky, aby si něco koupila, bába s nůší chce vajíčka, koza mečí a běhá sem a tam až uši zaléhají. Andulka se schovala pod postel, ale švec ji vytáhl, “spravím ti boty, máš je rozbité”. Zvedl jí nohu a kladívkem zaklepal na patu. Všechno je veselé, všude je plno smíchu a křiku. Andulka se už nebojí, když se ale přihrnul velký medvěd, honem se zase schovala. Medvěd kráčí po zadních, předníma plácá a pod chlupatýma ušima se mu směje lidský obličej. Nahlíží do hrnců a otvírá troubu. Maminka ho plácla, ale nic naplat, voňavá pečínka už je v bábině nůši i s koblížky. Medvěd se ještě rozhlíží, kde by co našel, ale to už maminka drží koště a už se všichni sypou ven. I medvěd utíká. Muzikanti zase hrají a maškary se s křikem a smíchem hrnou do dalšího domu, inu – je masopust.

  • Jaké jídlo maminka připravovala?
  • Jakých maškar se Andulka bála?
  • Jaké hudební nástroje Andulka slyšela?
  • Kam se Andulka schovala?
  • Jaké dobroty medvěd našel a kam je dal?
  • Čím vyhnala maminka maškary z domu?
  • Zkus převyprávět příběh.

O Masopustu si užíváme plno dobrého jídla, hodně masa a jiných dobrot. Můžete pomoct mamince upéct třeba výborné masopustní koláčky, recept najdete zde.

Koláčky a koblížky můžete doma modelovat z plastelíny, nebo je namalovat. Aby Váš šla práce pěkně od ruky, zazpívejte si písničky: Kalamajka, Pekla vdolky, Já jsem muzikant, Stála basa u primasa, Nestarej se ženo má. 

Víš na co hrají muzikanti? Znáš nějaké hudební nástroje? Víš jaké vydávají zvuky? Poznáš nástroje podle zvuku? Vyzkoušej to zde. 

Nejen pro předškoláky vkládáme nabídku pracovních listů na procvičení grafomotoriky, zrakového vnímání, komunikačních, předčtenářských a předmatematických dovedností:

Na tomto obrázku zde, tě čekají tři úkoly: 

  1. Jaké věci s na obrázku dají sníst?
  2. Kolik je na obrázku psů?
  3. Když kousneš do koblihy, co v ní najdeš? Jakou marmeládu máš nejraději?

Věty z balónků 

Podívej se na tyto balonky s obrázky a zkus na každý balonek vymyslet jednu větu, popiš co vidíš.

Pro děti 4- 5 leté najdete zde nabídku k procvičování grafomotorických činností a zrakového vnímání.

Úkoly určené pro předškoláky

Z nabídky si vyber aspoň 4 úkoly a zkus je samostatně splnit. Někdo z dospělých ti přečte zadání úkolu. Na posledním obrázku je nakreslený masopustní průvod, tvým úkolem je spočítat předměty vyrobené ze sklad, dřeva a kovu. Zkus doma vyhledat co nejvíc předmětů vyrobených z těchto materiálů.

Těšíme se na Vás!