Den Země 17.-21.4.2023

Nadále jsme pokračovali v povídání si o naší planetě Zemi. V rámci týdenních aktivit byly pro děti připraveny činnosti, které rozvíjely dětské povědomí o této problematice:

  • Děti si zopakovaly písničky „Naše Země kulatá“ a „Třídíme odpad“, a tyto písničky doprovodily na Orffovy nástroje.
  • V úterý jsme jeli na výlet trolejbusem na Jižní Svahy, kde jsme navštívili místní biotop. Děti zde pozorovaly různorodý život a symbiózu rostlin a zvířat.
  • Rovněž pokračujeme v plaveckém výcviku.
  • Děti se seznámily s „Drakem Odpaďákem“ a pomohly mu vybrat správné odpadky, které má rád.
  • Děti se učily správně třídit odpadový materiál a „vyhodit“ jej do správného kontejneru.
  • Pomocí vatové tyčinky vyťupkaly planetu Zemi a správně vymalovaly kontinenty a moře.
  • Trhaly krepový papír a polepily papírový tácek a dokreslily kontinenty.
  • Nechybělo ani motivované cvičení s básničkou, písničkou a zdravotní cviky s novinovým papírem.
  • Děti zhlédly příběh o recyklaci.