Den Země 10.-14.4.2023

Sobota dne 22. dubna 2023 je Mezinárodním dnem Země. Při té příležitosti jsme si s dětmi povídali o životě na Zemi, o živé a neživé přírodě i o vesmíru. Naučili jsme se písničku „Naše Země kulatá,“ také třídit odpady a vnímat krásu místa, na kterém žijeme. Týdenním úkolem bylo vytvořit vlastní Paper Book, do kterého si děti zaznamenávaly poznatky o planetě:

– překládat papír dle pokynů k vytvoření knihy

– vymalovat zeměkouli barvami, které k ní patří

– do čtyř kvadrantů nakreslit vše, co je na Zemi živé (stromy, rostliny, zvířata, lidé)

– pracovní list VODA – obrázky vystřihnout, vymalovat a nalepit

– skládanka šestiiúhelník

– pracovní list Země J x L – vymalovat, vystřihnout a nalepit, co Zemi prospívá a co jí naopak škodí

– skládanka trojúhelník

– kvíz „Jak pečuji o naši planetu“

Veselým zážitkem byla návštěva divadla Malá scéna s divadelním představením „Tůdle – Nůdle,“ při kterém se děti nesmírně bavily. Některé naše šikulky se na chvíli také staly součástí představení a sklidily velký potlesk.