Dary podzimu 1.-5.11.2021

Téměř celý první listopadový týden jsme věnovali typickému podzimnímu daru – jablíčku. Děti určovaly jakou může mít barvu, chuť, tvar, vzpomínaly, co vše je kulaté. V rozvoji jemné motoriky jsme se zaměřili na procvičování vzájemné koordinace očí a rukou, mladší děti mačkaly barevný papír do tvaru jablíčka – koule a modelovaly jablíčka z plastelíny. Starší děti připravily pro ostatní  svačinu, krájely příborovým nožem jablka na poloviny, čtvrtiny i osminy.  Temperovou barvu natíraly děti štětcem na půlky jablíček a otiskovali je. Předškoláci otisky řadili podle zadání do řad nebo sloupců, obtahovali obrys jablka černou tuší a dokreslovali detaily. Při této výtvarné aktivitě si  procvičili nejen souhru očí a rukou, koncentraci a pozornost, ale také samostatnost – připravit si pomůcky a také si pracovní místo po sobě uklidit.

Podle melodie hrané na klavír děti zkoušely poznat písně: Pod našim okýnkem, Koulelo se koulelo a Měla babka. Písničky jsou dětem dobře známé, proto jsme si je společně zazpívali s rytmizací a  hrou na ozvučené dřívka. A protože k písničkám patří pohyb, trénujeme při mazurce první taneční kroky (úkroky do stran, přísuny a otočky).

Písnička Koule se koulelo….,  doprovázela předškoláky v další lekci Píšeme s písničkou. V rytmu této písně psali podle kresebného vzoru dvě vodorovné čáry pod sebou a vpravo od nich kruh.

Jablíčka děti zkoušely poskládat z PET víček, nebo na plochu jablíčka či hrušky PET víčka přikládaly.  Předškoláci vystřihali popletené půlené obrázky ovoce, zkusili je správně k sobě přiřadit a vybarvit, naučili jsme se další říkánku s pohybem, při které procvičujeme chůzi v kruhu:

Koulí se jablíčko koulí, má z toho na čele bouli. (v kruhu se držíme za ruce, jdeme jedním směrem)

Koulí se jablíčko kutálí, valí se na nás ze skály. (zrychlujeme chůzi v kruhu)

Kuli, kuli, kuli bum. (stoj na místě, motáme rukama před sebou -jako mlýnek, na bum rychlý sed)

Na zahradě jsme sklidili poslední úrodu měsíčku lékařského, sbíráme ořechy a užíváme poslední dny ježdění na odrážedlech a koloběžkách. Děti moc baví pomáhat hrabat listí a nakládat ho do pytlů, některé u této činnosti vydrží skoro celý pobyt venku. V tomto týdnu byli předškoláci na poslední lekci podzimního bloku plavání. Paní trenérky děti ocenily za velkou snahu diplomem, který jim bude jejich první plavecké začátky připomínat.

Druhý listopadový den však patřil svátku Dušiček a vzpomínání na naše blízké a milé, kterým plamínek života již vyhasl, a nemohou tu být s námi. Děti vyprávěly, co v období “dušiček” s rodiči nebo prarodiči dělají (chodí navštěvovat hroby, uklidit je, položit kytičky, věnečky, zapálit světýlko…) vzpomínaly na lidi i zvířátka. Napadlo je, že bychom se společně mohli vydat na hřbitov. Ráno jsme stihli vyrobit nalepením lístečků z papíru lucerničky a pak jsme vyrazili. Počasí sice bylo přímo dušičkové, ale to nás neodradilo, byli jsme připraveni (gumáky na nohách, pláštěnky v batohu). Nejdříve jsme se na chvíli zastavili ve městě v kostele a pak nás autobus vyvezl k Lesnímu hřbitovu. Tolik listí na hromadě jsme snad ještě neviděli. U kříže jsme zapálili a položili několik svíček a písničkou Moje malé světýlko (kterou se děti velmi rychle naučily) si připomněli, že každý v sobě máme plamínek života – světlo, o které je potřeba se starat a pečovat.

Krásné podzimní dny všem přeje Hanka